Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ σχετικά με την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελουμένων των δράσεων ΤΟΠΕΚΟ – ΤΟΠΣΑ διοργανώνει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δρόμοι Απασχόλησης και Ανάπτυξης».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 21 Αυγούστου στις 7:30μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Καστελίου.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ επιδοτεί επιχειρήσεις οι οποίες θα προσλάβουν ανέργους, που συμμετέχουν στα προγράμματα ΤΟΠΕΚΟ - ΤΟΠΣΑ. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ανέρχεται στο ποσό των 15 € την ημέρα (για άτομα κάτω των 25 ετών) και των 18 € την ημέρα (για άτομα άνω των 25 ετών).

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, σε ωφελούμενους των πράξεων ΤΟΠΕΚΟ – ΤΟΠΣΑ και σε κάθε ενδιαφερόμενο.