Αλλάζουν όψη οι δρόμοι του Σκαλανίου καθώς ξεκινούν άμεσα τα έργα για την Βελτίωση και Ανάπλαση όλων των δρόμων του συνεκτικού τμήματος του Οικισμού.

Σήμερα ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης , παρουσία του τωρινού Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Σκαλανίου κ. Λουλακάκη Κωνσταντίνου και του νέου Προέδρου κ. Τρουλιτάκη Ελεθέριου, υπέγραψε τη σύμβαση με τον Ανάδοχο που προέκυψε από Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό για το έργο:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ»
Το έργο έχει προϋπολογισμού 165.435,00€ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LEADER
Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός τεσσάρων (4) μηνών.

Γ.Κουράκης: Βελτιώνεται Λειτουργικά Περιβαλλοντικά και Αισθητικά η εικόνα του Σκαλανίου

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Κουράκης οι σημαντικές αυτές παρεμβάσεις, βελτιώνουν την εικόνα του Σκαλανίου Λειτουργικά, Περιβαλλοντικά και Αισθητικά αφού συνδέονται πλέον όλοι οι δρόμοι και οι κοινόχρηστοι χώροι του κέντρου του μορφολογικά μεταξύ τους, αλλά και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.