Η Αδελφότητα Κουρέων Κομμωτών Καταστηματαρχών την Κυριακή 7/9/2014 και ώρα 8 μ.μ. θα πραγματοποιήσει Γενική Συνέλευση στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου (αιθ.Υπογείου). 

Επίσης, την Δευτέρα 15/9/2014 και ώρα 7 μ.μ., στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου(αιθ.Υπογείου), θα διενεργήσει Εκλογές με σκοπό την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής. Όπως καλούνται τα μέλη να παρευρεθούν.