​Η ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας για τους αιώνιους φοιτητές υπερψηφίστηκε. Σύμφωνα με αυτήν, ΔΕΝ θα χάσουν τη φοιτητική τους ιδιότητα όσοι είχαν συμμετάσχει σε εξετάσεις σε τουλάχιστον μια εξεταστική περίοδο κατά τα δυο προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη ή είχαν υποβάλλει την σχετική δήλωση μαθημάτων για συμμετοχή στις εξετάσεις.

Τη φοίτηση τους θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν μέχρι την 30/4/2015 οι φοιτητές που εισήχθησαν:

-πριν το έτος 2003 σε ΑΕΙ (4ετούς κύκλου σπουδών)

-πριν το 2001 σε ΑΕΙ (5ετούς κύκλου σπουδών)

-πριν το έτος 1999 σε ΑΕΙ (6ετούς κύκλου σπουδών)

Σκοπός είναι να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές που είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του πτυχίου τους, να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Συνεπώς, οι φοιτητές που χρωστούν μόνο διπλωματική ή πτυχιακή εργασία ή πρακτική άσκηση στα ΤΕΙ ή συμμετείχαν σε εξετάσεις σε τουλάχιστον μια εξεταστική περίοδο κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη 2012-2013 και 2013-2014, ή απλώς είχαν υποβάλλει δήλωση μαθημάτων για συμμετοχή στις εξετάσεις, δικαιούνται να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα στις εξεταστικές περιόδους του Σεπτεμβρίου 2014 και του Φεβρουαρίου 2015.

star.gr