Ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων διοργανώνει σεμινάριο με θέμα : «Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας» διάρκειας 10 ωρών.

Το κόστος συμμετοχής καθορίζεται σε 50ευρώ για συμμετέχοντες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον Εμπορικό Σύλλογο και 80ευρώ για τους λοιπούς ενδιαφερόμενους (π.χ μη μέλη Ε.Σ.Ε.Ε , εργοδότες άλλων κλάδων πλην εμπορίου).

Δήλωση συμμετοχών άμεσα (09:30 π.μ -13:00 / τηλ.επικοιν- φαξ : 28210-43028 28210-45508 697 5979510 / email: [email protected]) .

Λήξη υποβολών αιτήσεων μέχρι τις 10/06/2011.