Από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των Ακαδημιών της Ευρώπης στη Γερμανία με θέμα «Αρχή και τέλος της Ευρώπης», (στην οποία έλαβαν μέρος ο Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ κ. Κων/νος Ζορμπάς και η κα Αικατερίνη Καρκαλά).

Κατά τη διάρκεια της Συνελεύσεως έλαβαν χώρα και οι εκλογές, κατά τις οποίες με ομόφωνη απόφαση, ο κ. Κων/νος Ζορμπάς προτάθηκε ως μέλος στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο των Χριστιανικών Ακαδημιών της Ευρώπης, καθώς και να αναλάβει τις υποχρεώσεις του Ταμία.

Η συνάντηση έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Ευαγγελικής Ακαδημίας Villigst του κρατιδίου της Ρηνανίας της Γερμανίας. Προηγήθηκε ειδική συνάντηση γυναικών με παράγοντες που εργάζονται με επίκεντρο τη γυναίκα και τη κοινωνία, στην οποία συμμετείχε η συνεργάτιδα της ΟΑΚ κ. Αικατερίνη Καρκαλά. Το θέμα συζήτησης ήταν «Φύλο και Δικαιοσύνη».

Του παραπάνω συνεδρίου οι εισηγητές, υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Εκπαίδευσης, Νεολαίας και Πολιτισμού του κρατιδίου της Ρηνανίας, ανέπτυξαν θέματα για το ρόλο και το μέλλον της Ευρώπης, την οικονομία και τη μετανάστευση. Από όλους υπογραμμίσθηκε η αναγκαιότητα επίλυσης του προβλήματος, που δεν είναι μόνο η ανεργία και η φτώχεια, αλλά κυρίως η έλλειψη προοπτικής και οράματος.
Ακόμη έγινε ανάλυση του συνδρόμου «Τ.Ι.Ν.Α.», ενός ανερχόμενου ευρωπαϊκού φαινομένου, που επικεντρώνεται στα αρχικά των λέξεων «There Is Not Alternative”, δηλ. δεν υπάρχει εναλλακτική λύση! Στις συζητήσεις τονίσθηκε ότι η Ευρώπη μοιάζει να είναι ένα πρόγραμμα χωρίς εναλλακτικές.

Η Ευρώπη είναι ή θα πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από μία ιδέα, η Ευρώπη θα πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από ένα θηρίο διοικητικής μεταρρύθμισης, αλλά «εν πορεία», με τη συμμετοχή όλων των πολιτών στο διάλογο. Και αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος των Χριστιανικών Ακαδημιών ουσιαστικός και σε πολλά επίπεδα, κυρίως στην προώθηση του διαλόγου.