Στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του ΥπΑΑΤ, δημοσιεύθηκε η λίστα με τις συνολικά 1.030 επιχειρήσεις που εντάσσονται μέχρι σήμερα στα Μέτρα 311, 312, 313 (πρώην ΟΠΑΑΧ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης με συνολική επιχορήγηση απο Δημόσια δαπάνη 164.825.698 ευρώ

Σε ότι αφορά στην Κρήτη, στα Μέτρα εντάσσονται 131 επιχειρήσεις με συνολική επιχορήση σχεδόν 20.000.000 ευρώ.

Ανα Νομό, στις εντάξεις "πρωταθλητής" είναι ο νομός Ρεθύμνου με 77 επιχειρήσεις και χρηματοδότηση 12.079.490 ευρώ.

Ακολουθεί ο νομός Χανίων με 25 επιχειρήσεις και χρηματοδότηση 4.210.793 ευρώ, ο νομός Ηρακλείου με 18 επιχειρήσεις και χρηματοδότηση 2.308.575 ευρώ και ο νομός Λασιθίου με 11 επιχειρήσεις και συνολική χρηματοδότηση 1.393.672 ευρώ.

Δείτε την λίστα με όλες τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στα Μέτρα εδώ 

Οι παρεμβάσεις του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007/2014 στοχεύουν κυρίως στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προώθηση δραστηριοτήτων εκτός της γεωργίας, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας και στην αναστροφή των δυσμενών τάσεων της πληθυσμιακής συρρίκνωσης σε μια ελκυστικότερη ύπαιθρο με προοπτικές ήπιας ανάπτυξης.

Μέτρο 311: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
Το μέτρο στοχεύει στην παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων για τη μείωση της υποαπασχόλησης στο γεωργικό τομέα, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους, τη βελτίωση των εισοδημάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της υπαίθρου.

Μέτρο 312: Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
Στόχος του Μέτρου είναι η προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας, η δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τομέα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και αύξηση του πληθυσμού σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της υπαίθρου, με παράλληλη ενδυνάμωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονομία.

Μέτρο 313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
Το μέτρο στοχεύει στη βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και στην προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών.

Ναπολέων Σαραντίδης
[email protected]lashnews.gr