Καταβάλλονται από σήμερα σε τραπεζικό λογαριασμό ή σε λογαριασμό των ΕΛΤΑ οι συντάξεις σε 813.230 συνταξιούχους του ΟΓΑ.

Η συνολική δαπάνη για τον Μάιο του 2011 ανέρχεται σε 346.178.018,40 ευρώ.