Οι δυνατότητες συνεργασίας και τεχνικής-επιστημονικής υποστήριξης του Δήμου Κισάμου από τη ΔΕΥΑ Χανίων στο κομμάτι της διασφάλισης της ποιότητας του νερού και της βελτίωσης της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, αποτέλεσαν το αντικείμενο της συνάντησης που είχε τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014, ο νέος Δήμαρχος Κισάμου κ. Θοδωρής Σταθάκης με την Πρόεδρο κα. Νίκη Αποστολάκη, το Γενικό/Τεχνικό Διευθυντή κ. Κώστα Στεργιάννη και υπηρεσιακά στελέχη της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χανίων.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος κ. Σταθάκης «η ΔΕΥΑ Χανίων έχει μια τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία στα θέματα αρμοδιότητας της, έχοντας πετύχει τα τελευταία χρόνια ένα πολύ σημαντικό έργο όσον αφορά τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων καθώς και μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Η τεχνογνωσία αυτή και η επιστημονική εξειδίκευση των στελεχών της, θεωρούμε χρήσιμο να μπορέσει να αξιοποιηθεί και από τους μικρότερους Δήμους, προς όφελος των δημοτών. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο επιδιώξαμε αυτή τη συνάντηση για να εξετάσουμε από κοινού πως μπορεί η ΔΕΥΑΧ να υποστηρίξει επιστημονικά το Δήμο Κισάμου ενώ παράλληλα συζητήσαμε και κάποιες τεχνικές προτάσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού και τη βελτίωσης της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων σε διάφορες περιοχές του δήμου μας, όπως στον Μπάλο και στην Πολυρρήνια».

Από την πλευρά της η Πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ κα. Αποστολάκη αφού ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο του νέου Δημάρχου Κισάμου τόνισε πως «η ΔΕΥΑΧ, παρά τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού που αντιμετωπίζει, θα εξετάσει θετικά τη δυνατότητα υποστήριξης του Δήμου Κισάμου, σε επιστημονικό και τεχνικό επίπεδο, για τα θέματα ύδρευσης και αποχέτευσης» ενώ ο Γενικός Δ/ντης κ. Στεργιάννης αναφέρθηκε σε τεχνικές προτάσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε περιοχές του Δήμου Κισάμου όπου εντοπίζονται προβλήματα στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων και οι οποίες θα εξειδικευτούν περαιτέρω το επόμενο διάστημα.

“Προτεραιότητα μας η διασφάλιση της ποιότητας του νερού”

Στο πλαίσιο της συνάντησης ο Δήμαρχος Κισάμου αναφέρθηκε στους στόχους της νέας Δημοτικής Αρχής, όσον αφορά τα θέματα ύδρευσης και αποχέτευσης, σημειώνοντας ότι «βασική προτεραιότητα μας αποτελεί τόσο η διασφάλιση της ποιότητας του νερού και η εξασφάλιση της επάρκειας για όλους τους δημότες της Κισάμου όσο και η βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης».

“Μία ΔΕΥΑ για όλο το Νομό”

Τέλος και σε ότι έχει να κάνει με τα προβλήματα που εντοπίζονται στον τομέα της διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης – ειδικά στους μικρούς δήμους - ο κ. Σταθάκης διατύπωσε την άποψη ότι «η διαχείριση αυτών- με δεδομένα τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν και τον κατακερματισμό της ευθύνης διαχείρισης των υδάτων μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων - θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ενιαίο και ολοκληρωμένο για όλους τους δήμους του νομού υπό την ευθύνη μιας ΔΕΥΑ» προσθέτοντας ότι την πρόταση του αυτή προτίθεται να αποστείλει τόσο στο αρμόδιο υπουργείο όσο και στα θεσμικά όργανα της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ και ΠΕΔΚ).