Τα βασικά επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων ανακοίνωσε σήμερα η MARFIN BANK που αφορούν στις επιμέρους κατηγορίες των διαφόρων τραπεζικών προϊόντων του Ομίλου.

Ενδεικτικά το καταθετικό πρόγραμμα SALARY PLUS δίνει έως 5% ενώ το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματικής Στέγης κυμαίνεται στο 6.25% και 4.50% αντίστοιχα.

Τα επιτόκια για το MARFIN Προσωπικό Δάνειο με σταθερό επιτόκιο είναι από 10.90% έως 15.40% ενώ αντίστοιχα του κυμαινόμενου επιτοκίου είναι από 10.40% έως 14.90%.

Δείτε όλα τα βασικά επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων εδω