Η ισχύς εν τη ενώσει... αυτό είναι αδιαμφισβήτητο και ευτυχώς σε επίπεδο Κρήτης αρχίζουμε σιγά σιγά να το αντιλαμβανόμαστε!

Στη κατεύθυνση αυτή έχουν συντονιστεί τόσο η περιφέρεια όσο και τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα του νησιού με μοναδικό στόχο την ανάπτυξη.

Με απώτερο στόχο την προώθηση καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας οι προαναφερθέντες έκατσαν στο τραπέζι και υπέγραψαν συμφωνητικό συνεργασίας που θα δρομολογήσει την ίδρυση μιας περιφερειακής δομής καινοτομίας με τη στήριξη της περιφέρειας Κρήτης.Άμεσος στόχος, η αναζήτηση ευρωπαϊκών και ιδιωτικών κονδυλίων για τη χρηματοδότηση των προτάσεων που θα υποβάλλουν τα ιδρύματα.

Η σημερινή, ήταν η 2η συνάντηση Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Κρήτης.