Την εφαρμογή του Πόθεν Έσχες στις εμπορικές τιμές των ακινήτων που αναγράφονται στο συμβόλαιο αγοράς και όχι στις υψηλότερες αντικειμενικές τιμές προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη, σε νομοσχέδιο για τη διάθεση δημοσίων εγγράφων στη Δημόσια Διοίκηση.


Όλη η τροπολογία

Το μέτρο αναμένεται να φέρει μεγάλη ανάσα στην αγορά ακινήτων σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Οικονομικών. Εκτιμάται ότι θα εξαλείψει ένα από τα εμπόδια που υπήρχαν μέχρι τώρα στην αγορά, δηλαδή ο αγοραστής ακινήτου να είναι αναγκασμένος να δικαιολογεί κεφάλαια μεγαλύτερα από αυτά που καταβάλλει, επειδή λόγω της κρίσης οι αντικειμενικές τιμές βρίσκονται σε επίπεδα υψηλότερα από τις εμπορικές που έχουν υποστεί βουτιά.Στην ίδια τροπολογία περιλαμβάνονται ευνοϊκές διατάξεις για τη φορολόγηση των αγροτών, με εξορθολογισμό του τρόπου φορολόγησής τους βάση τεκμηρίων από το 2015. Έτσι οι αγρότες στην περίπτωση φορολόγησής τους με βάση τα τεκμήρια, όταν το δηλωθέν εισόδημα τους είναι μικρότερο από αυτά, θα φορολογούνται με συντελεστή 13% για τη διαφορά. Το ισχύον καθεστώς προέβλεπε ότι θα φορολογούνταν με συντελεστή 26%.Ακόμη, υπάρχει πρόβλεψη για παραχώρηση τμημάτων του αιγιαλού. Το δημόσιο θα ορίζει μίσθωμα για την παραχώρηση τμημάτων του αιγιαλού ανάλογα με το είδος της παραχώρησης (λιμάνι ή άλλη χρήση), το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανά πενταετία αν διαπιστώνεται σημαντική αύξηση της μισθωτικής αξίας του ακινήτου.Ορίζεται ακόμη ότι οι εκκρεμείς κατά την 8η Αυγούστου 2014 διαδικασίες καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης για τις οποίες έχει εκδοθεί πράξη καθορισμού από την αρμόδια Επιτροπή ολοκληρώνονται με τις διατάξεις του νόμου 2791/2001, όπως αυτός ίσχυε μέχρι την τροποποίησή του.Επιπλέον, προβλέπεται η απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος φορολογουμένων με αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80% και για επόμενα του 2013 έτη, καθώς και ότι οι διαφορές στα τεκμήρια θα μπορούν να καλύπτονται και από τον σύζυγο ή τη σύζυγο του φορολογουμένου.Σε άλλη τροπολογία, που κατατέθηκε στο ίδιο νομοσχέδιο από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ορίζονται ταχύτερες διαδικασίες έξωσης όσων έχουν καταλάβει κρατικά ακίνητα από το ΤΑΙΠΕΔ. Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών θα διατάσσει την έξωση όσων τα έχουν καταλάβει και θα επιβάλει και ποινές.Βροχή τροπολογιώνΕιδικότερα κατατέθηκαν στη Βουλή πέντε τροπολογίες για το τέλος επιτηδεύματος, τη διατήρηση της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, για θέματα που αφορούν το ΤΑΙΠΕΔ, τις ανεξάρτητες αρχές και τα εμπορικά σήματα.Αναλυτικότερα, κατατέθηκαν οι τροπολογίες:-Του υπουργείου Οικονομικών για το τέλος επιτηδεύματος-Του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την διατήρηση της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων-Του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για θέματα που αφορούν το ΤΑΙΠΕΔ-Του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τις ανεξάρτητες αρχές , και-Του υπουργείου Ανάπτυξης για τα εμπορικά σήματα.

in.gr