Ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου:

"Η Κυβέρνηση με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή επιχειρεί να απονεκρώσει τη διαιτησία του ΟΜΕΔ, θέτοντας σοβαρά διαδικαστικά και ουσιαστικά εμπόδια στη λειτουργία της.

Με τον τρόπο αυτό παραβιάζει ωμά, μεταξύ άλλων, και την απόφαση 2307/2014 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που μας δικαίωσε στο ζήτημα της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία και της δυνατότητας του διαιτητή να ρυθμίζει απρόσκοπτα το σύνολο των όρων εργασίας, που είχαν καταργήσει οι ακυρωθείσες διατάξεις (άρθρο 3 παρ. 1,2 και 4) της ΠΥΣ 6/2012.

Με την τροπολογία επέρχονται καίρια χτυπήματα και ορθώνονται νέα διαδικαστικά και λειτουργικά εμπόδια στη διαιτησία του ΟΜΕΔ, η οποία με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν δεν θα μπορεί να επιτελέσει το ρόλο της ως επικουρικού μηχανισμού στήριξης της συλλογικής αυτονομίας ούτε να εξασφαλίσει την ύπαρξη συλλογικών ρυθμίσεων.

Με τον τρόπο αυτό η συλλογική αυτονομία που προστατεύει το άρθρο 22 παρ. 2 του Συντάγματος δέχεται ένα ακόμη πλήγμα .

Η υποχρέωση αναφοράς στη διαιτητική απόφαση του περιεχομένου των κανονιστικών όρων άλλων συλλογικών συμβάσεων, που διατηρούνται σε ισχύ.

Με τον τρόπο αυτό τίθενται ανυπέρβλητα προσκόμματα στη διατύπωση των «διατηρητικών ρητρών», που στερεότυπα αναφέρονται στις συλλογικές ρυθμίσεις, βάσει των οποίων τα μέρη της συλλογικής διαφοράς «κτίζουν» στους ήδη διαμορφωμένους όρους εργασίας και όχι σε κενό και από μηδενική βάση. Η ίδια υποχρέωση τίθεται και για την πρόταση του μεσολαβητή.

Το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου καταγγέλλει την Κυβέρνηση, ότι με τις πρακτικές της, αποσκοπεί στην πλήρη απορύθμιση των ήδη προβληματικών εργασιακών σχέσεων και την δημιουργία εργασιακού μεσαίωνα προς όφελος των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων."