Από σειρά λαθών χαρακτηρίζεται η σημερινή Δημοτική Αρχή στα Χανιά, αφού ήδη στη δίμηνη θητεία της έχει 2+1 λάθη σε θέματα που άπτονται λήψης αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Μετά το θέμα με την ΠΕΔ αλλά και τη μη επιλογή σωστού αριθμού γυναικών στο ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου Χανίων, έρχεται στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 15:30, σαν πρώτο θέμα από τον Δήμαρχο Χανίων κ. Τ. Βάμβουκα η έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος για το 2015. 

Σύμφωνα όμως με τον κανονισμό το Τεχνικό Πρόγραμμα πρέπει να έχει τη γνωμοδότηση της «Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης» του Δήμου Χανίων, πριν τεθεί προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ωστόσο η επιτροπή δεν έχει συσταθεί ακόμα!

Η «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» σύμφωνα με την εφαρμογή του άρθρου 76 του Ν.3852/10, είναι ένα όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, που συγκροτείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις, επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς, οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, εργαζόμενοι στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ενώσεις και σύλλογοι γονέων, αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς, εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών, άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων. Επιπλέον, στην επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν σε αριθμό ίσο με το 1/3 των εκπροσώπων των φορέων, δημότες μετά από κλήρωση. 

Μια από τις πρώτες και βασικές αρμοδιότητες της, είναι το να «γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου», όπως άλλωστε είχε ανακοινώσει και ο Δήμος Χανίων σε δημόσια ανοιχτή πρόσκληση στις 19/09/14.

Ωστόσο στον Δήμο Χανίων η σύσταση της «Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης» θα γίνει σήμερα κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με εισήγηση του Δημάρχου.

Flashnews.gr