Η ΕΑΣ Ιεράπετρας με σχετική της ανακκοίνωση υπενθυμίζει στους παραγωγούς ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ’ αριθ. 3326/99721/01.08.2014 της Δ/νσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, οι Δηλώσεις Συγκομιδής για το έτος 2014 υποβάλλονται από τους υπόχρεους αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ. www.minagric.gr.

Η ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Συγκομιδής λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2014.

Πληροφορίες στα Γραφεία της Ένωσης στους Παπαλάκκους τηλ. 28420 22248, εσωτ. 111 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.