Στο πλαίσιο της ενίσχυσης και της μεταρρύθμισης του Κοινωνικού Κράτους, ώστε να ανταποκρίνεται στις δύσκολες προκλήσεις, αναπτύχθηκε το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.

Ο φορέας αυτός δημιουργεί πρωτίστως ένα δίκτυ ασφαλείας για τους πλέον αδύναμους, τους κοινωνικά αποκλεισμένους, εκείνους που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας και παράλληλα στοχεύει σε ένα ευεργετικά ευέλικτο, καλά στοχευμένο, δίκαιο και λειτουργικό πλέγμα υπηρεσιών και παροχών, ώστε να αντιμετωπιστούν όλες οι ευπαθείς ομάδες, μέσα από ένα εγγυημένο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Κ.Π.Π.Κ.) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Έχει έδρα το Δήμο Ηρακλείου και αποτελείται από επτά (7) αποκεντρωμένες υπηρεσίες (Παραρτήματα):

1. Παράρτημα ΑΜΕΑ Χανίων
2. Παράρτημα Προστασίας Παιδιών και Νέων Χανίων
3. Παράρτημα ΑΜΕΑ Ρεθύμνου
4. Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου (κτίριο Ηρακλείου και κτίριο Πόμπιας)
5. Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου
6. Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Λασιθίου
7. Παράρτημα ΑΜΕΑ Λασιθίου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΧΑΝΙΩΝ

Σκοπός είναι η κλειστή και ανοικτή περίθαλψη (διαμονή, διατροφή, ένδυση, υπόδηση, νοσηλεία, ιατροφαρμακευτική κάλυψη, φυσική αποκατάσταση, κοινωνική επανένταξη, ψυχοκοινωνική υποστήριξη) ηλικιωμένων ατόμων και ατόμων που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, με κινητικά ή νοητικά προβλήματα, με ολική ή μερική αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης. Ταυτόχρονα υλοποιούνται κοινωνικά, εθελοντικά και ψυχαγωγικά προγράμματα, καθώς και προγράμματα απασχόλησης, κοινωνικοποίησης, επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης, Βοήθειας - Νοσηλείας στο Σπίτι και Ημερήσιας Φροντίδας.

Παράρτημα προστασίας παιδιών και νέων Χανίων

Στο Παράρτημα φιλοξενούνται παιδιά και νέοι που φοιτούν στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με σκοπό την προστασία, μόρφωση και επαγγελματική εκπαίδευση αρρένων που αποδεδειγμένα είναι απροστάτευτα ή στερούνται επαρκούς οικογενειακής φροντίδας, ηλικίας 5-24 ετών. Στα παιδιά δικαιολογείται κάθε δαπάνη που κρίνεται σκόπιμη για την υγιεινή και άνετη διαβίωσή τους, την ευπρεπή εμφάνιση, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την καλλιέργεια των ταλέντων τους, την ψυχαγωγία και γενικά για κάθε τι που θα συμβάλλει στην υγιή ψυχοσωματική τους ανάπτυξη και εκπαίδευση. Επίσης, το Παράρτημα στηρίζεται σε ένα ευρύτατο και αξιόλογο δίκτυο εθελοντών.

Παράρτημα ΑΜΕΑ Ρεθύμνου

Σκοπός του Παραρτήματος είναι η λειτουργία του σε δύο τμήματα, του Γηροκομείου για άπορους ηλικιωμένους και του Ασύλου Ανιάτων για πάσχοντες από χρόνιες και ανίατες παθήσεις, παρέχοντας στέγη, τροφή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιματισμό, ψυχαγωγία, απασχόληση και ένα ασφαλές, άνετο και ευχάριστο περιβάλλον.

Παράρτημα αποθεραπείας και αποκατάστασης παιδιών με αναπηρία Ηρακλείου (ΠΑΑΠΑΗΚ)

Σκοπός είναι η πρόληψη, η πρώιμη διάγνωση, η εκπαίδευση και αποκατάσταση παιδιών και εφήβων (ηλικίας 0-18 ετών) που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπτυξιακής και ψυχοκινητικής φύσης όπως ψυχοκινητικές και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, σύνδρομα, κινητικές αναπηρίες, μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές λόγου και ομιλίας και αισθητηριακές διαταραχές. Παρέχει, επίσης, προγράμματα ατομικών ή και ομαδικών συνεδριών όπως εργαστήρια σίτισης, ψυχοκινητικής ανάπτυξης, δημιουργικής απασχόλησης, σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, καλλιτεχνικών, δημιουργικής και ελεύθερης έκφρασης, εργαστήρια ημιαυτόνομης διαβίωσης, ομάδες λόγου, εξωτερικά προγράμματα κοινωνικοποίησης, προγράμματα και συνεδρίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης της οικογένειας, με απώτερο στόχο την αυτονομία και τη μέγιστη λειτουργικότητα του παιδιού στο πλαίσιο του σχολείου, της οικογένειας και της κοινότητας.

Παράρτημα αποθεραπείας και αποκατάστασης π αιδιών με αναπηρία Ηρακλείου - Πομπια

Σκοπός είναι η παροχή κλειστής περίθαλψης ατόμων από τη γέννηση έως 30 ετών και των δύο φύλων που πάσχουν από σωματική αναπηρία ή διανοητική καθυστέρηση. Παρέχεται φροντίδα, εκπαίδευση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχαγωγία, λειτουργική και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, υλοποιώντας ταυτόχρονα κοινωνικά, εθελοντικά και ψυχαγωγικά προγράμματα.

Παράρτημα προστασίας παιδιού Ηρακλείου

Το Παράρτημα παρέχει φροντίδα και περίθαλψη σε παιδιά που αποδεδειγμένα στερούνται οικογενειακής φροντίδας. Συγκεκριμένα, παρέχει διαμονή, σίτιση, ιματισμό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και μεριμνά για την εκπαίδευση, αλλά και την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Ακόμα, αναπτύσσονται δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, καθώς και δράσεις εθελοντικού χαρακτήρα.
Στο Κέντρο φιλοξενούνται κορίτσια που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό κοινωνικο - οικονομικό επίπεδο, αλλοδαπά, κακοποιημένα, θύματα trafficking, από πολύτεκνες ή διαζευγμένες οικογένειες ή με γονείς με ψυχικά ή άλλα προβλήματα υγείας. Τα παιδιά παραμένουν στο Παράρτημα μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ακόμα και μετά την ενηλικίωσή τους για εκπαιδευτικούς κυρίως λόγους.

Παράρτημα παιδικής προστασίας Λασιθίου

Σκοπός είναι η διαμονή, η διατροφή, η ένδυση, η υπόδηση, η προστασία, η περίθαλψη, η φροντίδα, η ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη, η οικονομική και εκπαιδευτική στήριξη των παιδιών, καθώς και η κατά το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία τους για ομαλή επανένταξη στο ευρύ κοινωνικό πλαίσιο, η μόρφωση και η επαγγελματική αποκατάσταση.

Tα φιλοξενούμενα παιδιά προέρχονται από την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό. Φιλοξενούνται αποκλειστικά άρρενες από 6 έως 24 ετών, των οποίων οι γονείς αντιμετωπίζουν προβλήματα σωματικής ή ψυχικής υγείας ή κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, εξαιτίας των οποίων δεν είναι σε θέση να ασκήσουν επαρκώς τη γονική μέριμνα ή στερούνται κατάλληλου οικογενειακού πλαισίου.

Παράρτημα ΑΜΕΑ Λασιθίου

Σκοπός του Παραρτήματος είναι η κλειστή και ανοικτή περίθαλψη ενηλίκων ατόμων και των δύο φύλων που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, κινητικά προβλήματα, νοητική υστέρηση και ατόμων άνω των 65 ετών με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης. Το Παράρτημα βρίσκεται στην πόλη του Αγίου Νικολάου, παρέχοντας υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νοσηλευτικής φροντίδας, περίθαλψης, φυσικής, κοινωνικής και επαγγελματικής αποκατάστασης, υλοποιώντας ταυτόχρονα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι», κοινωνικής επανένταξης και αποκατάστασης, εκπαιδευτικά, εθελοντικά και ψυχαγωγικά.

Εν κατακλείδι, το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης εργάζεται προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης του παρεχόμενου συστήματος φροντίδας, που αποβλέπει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των υφιστάμενων δυσκολιών και την αξιοποίηση των αναδυόμενων ευκαιριών, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όσων εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες του.

Η Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης
Τσαντηράκη Ελένη