Προγράμματα για νέους, γυναίκες, επιστήμονες, άτομα ειδικών κατηγοριών και πλησίον της σύνταξης. Οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ και στα ΚΕΠ. Οι άνεργοι θα πρέπει να έχουν κάρτα.

Μια διέξοδο στα «θύματα» της μάστιγας της ανεργίας επιχειρεί να δώσει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μέσω οκτώ προγραμμάτων, που απευθύνονται σε άνεργους νέους, ΑμεΑ, γυναίκες, μακροχρόνια ανέργους, ανθρώπους πλησίον της σύνταξης και επιστήμονες.

Πρόκειται για το τετραετές και το διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης, το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, το ειδικό τριετές πρόγραμμα για ανέργους ΑμεΑ, το πρόγραμμα επιχορήγησης 6.000 ελεύθερων επαγγελματιών-επιστημόνων, το πρόγραμμα «επιχειρηματικότητα 4.000 γυναικών» και το πρόγραμμα επιχορήγησης 800 ανέργων ΑμεΑ.

Επιπλέον, πέραν των παραπάνω δράσεων, «τρέχει» και η επιχορήγηση 200.000 θέσεων που αποσκοπεί στη διατήρηση 400.000 θέσεων εργασίας, ενώ εξίσου αξιόλογη είναι και η «οδός» της Κοινωφελούς Εργασίας που υλοποιείται από το υπουργείο Εργασίας και προσφέρει περισσότερες από 55.000 θέσεις.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στα εν λόγω προγράμματα είναι οι υποψήφιοι:

• Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
• Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
• Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης. Δεν συμμετέχουν άτομα που κατά τον τελευταίο χρόνο είχαν απασχοληθεί στην ίδια επιχείρηση ή όσοι τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν.2643/98.

Όσο για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, θα πρέπει να ανατρέξουν στο πλησιέστερο ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2 της περιοχής τους για να κάνουν την αίτηση, ενώ η ίδια διαδικασία μπορεί να γίνει και μέσω των ΚΕΠ.

Μόρια για εποχικές θέσεις μέσω ΑΣΕΠ

Καταλυτικό παράγοντα στη διεκδίκηση μιας θέσης εποχικής απασχόλησης στο Δημόσιο ή στους ΟΤΑ συνιστά το κριτήριο της ανεργίας για τους υποψήφιους όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών.

Ο «χρόνος ανεργίας» μπορεί να μοριοδοτείται λιγότερο τα τελευταία δύο χρόνια, βάσει του νόμου 3812/2009, όμως συνεχίζει να αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για όσους είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ για διάστημα έως ένα έτος. Το κριτήριο της ανεργίας πριμοδοτείται με 200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας (έναντι 1.000 στο παρελθόν) και με 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας (έναντι 50 τον μήνα), με ανώτερο όριο τους 12 μήνες.

Συνεπώς, ένας άνεργος με 12 μήνες κάρτα ανεργίας συγκεντρώνει 1.000 «πολύτιμα» μόρια και άρα περισσότερες πιθανότητες να διεκδικήσει μια θέση με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, απέναντι σε κάποιον που διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και τα ίδια πτυχία με τον άνεργο.

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Ανακούφιση και για χιλιάδες εμπόρους και επαγγελματίες, που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους πριν από δύο έτη και είναι άνεργοι, αποτελεί το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που υλοποιείται αυτή την περίοδο από το υπουργείο Εργασίας.

Οι άνεργοι θα πρέπει να απευθύνονται στα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση του ΟΑΕΔ είτε δικαιούνται επίδομα ανεργίας είτε όχι και να έχουν πάντα σε ισχύ την κάρτα ανεργίας. Εκεί μπορούν να αναζητήσουν θέσεις εργασίας με επιδότηση του ΟΑΕΔ σε ειδικότητες που ζητούν οι επιχειρήσεις. Ο διαδικτυακός τόπος του ΟΑΕΔ www.oaed.gr παρέχει αναλυτικές πληροφορίες.