Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (ΔΑΟΚ Ηρακλείου) ανακοίνωσε τα παρακάτω σχετικά με το πρόγραμμα της «Εγκατάστασης Νέων Γεωργών» (Μέτρο 112):

Μετά την εξασφάλιση κονδυλίων προκειμένου να καλυφθούν και οι επιλαχόντες από την πρώτη κατάταξη του σχετικού προγράμματος έτους 2014, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι Νέοι Γεωργοί που έχουν καταταγεί στην κατηγορία των επιλαχόντων, να προσέλθουν από 26/11/2014 έως 28/11/2014 (8:00 π.μ. – 2:00 μ.μ.) στην έδρα της Υπηρεσίας (Ν. Πλαστήρα 100-3ος όρ., Ηράκλειο) προκειμένου να παραλάβουν τις αποφάσεις ένταξης που τους αφορούν.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κρατούν:

α. φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας που επιθυμούν να κατατεθεί η οικονομική ενίσχυση (με πρώτο το όνομα τους αν υπάρχουν συνδικαιούχοι)

β. αστυνομική ταυτότητα

γ. αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους μελετητές τους καθώς και στη ΔΑΟΚ Ηρακλείου, στα τηλέφωνα. 2810-309225 & 24.