Συνάντηση για το πρόγραμμα «Δημόσιες  και Δημοτικές Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα» θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 7 Ιουνίου στις 10:00  το πρωί στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης.

Στην σύσκεψη, που συγκαλεί ο περιφερειακό σύμβουλος και υπεύθυνος σε θέματα «Δια Βίου Μάθηση» Μανόλης Αλεξάκης, έχουν κληθεί οι εκπρόσωποι των δημόσιων και δημοτικών Βιβλιοθηκών της Κρήτης.

Στόχος της συνάντησης είναι η αξιοποίηση της δωρεάς του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» που στηρίζει την εκπόνηση μελέτης με σκοπό την αναλυτική περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης των δημοσίων και δημοτικών βιβλιοθηκών στη χώρα και την κατάρτιση σχεδίου και προτάσεων δράσης για τη βελτίωσή τους.

Τα τελευταία χρόνια, οι βιβλιοθήκες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν καινούργιες προκλήσεις. Η ραγδαία εξάπλωση του Διαδικτύου σε συνδυασμό με την αυξανόμενη δωρεάν πρόσβαση σε υλικό ψηφιακής μορφής, τις ωθούν προσωρινά στο περιθώριο.

 Όμως η νέα εποχή αποτελεί μία πρωτοφανή πρόκληση για όλα τα πολιτιστικά ιδρύματα, τις βιβλιοθήκες, τα μουσεία και τα αρχεία. Η συνεισφορά που μπορούν να έχουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πολίτη είναι πιο φανερή από ποτέ.

 Οι βιβλιοθήκες  σε όλο τον κόσμο  αναδιοργανώνονται με σκοπό να εμπνεύσουν τους πολίτες και να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στην προώθηση της δια βίου μάθησης και στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών.