Μέσα στις επόμενες ημέρες θα προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί για τα πρώτα προγράμματα του νεοσύστατου Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), προϋπολογισμού 460 εκατ. ευρώ.

Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας στοχεύει στη χρηματοδότηση επενδύσεων συνολικού ύψους 1,7 δισ. ευρώ στα επόμενα τρία χρόνια μέσω της μόχλευσης του ιδίου κεφαλαίου του με πόρους του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας αποτελείται από τα εξής επιμέρους ταμεία:

-Το Ταμείο Γενικής Επιχειρηματικότητας με προϋπολογισμό περίπου 250 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση ευνοϊκών δανείων και άλλων προϊόντων σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξή τους.

-Το Ταμείο Ειδικής Επιχειρηματικότητας, με προϋπολογισμό περίπου 150 εκατ. ευρώ, για τη χορήγηση ευνοϊκών δανείων και άλλων πιο ειδικευμένων προϊόντων σε επιχειρήσεις που θα επενδύσουν για πράσινη φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη, για την καινοτομία.

-Το Ταμείο Εκσυγχρονισμού της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, για τη χορήγηση ευνοϊκών δανείων και άλλων προϊόντων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξή τους.

-Το Ταμείο Πολιτιστικής Επιχειρηματικότητας, με προϋπολογισμό περίπου 40 εκατ. ευρώ, για τη χορήγηση ευνοϊκών δανείων σε νέους δημιουργούς και επιχειρήσεις του πολιτιστικού τομέα.

Στη σωστή λειτουργία του Ταμείου εναποτίθεται πολλές ελπίδες για την τόνωση των επενδύσεων και της ανάπτυξης.