Τις θέσεις αλλά και τις προτάσεις τους για την αξιοποίηση της πρώην Αμερικάνικης Βάσης Γουρνών παρουσίασαν την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου τα μέλη της επιτροπή αγώνα.

 

Βελτίωση και ολοκλήρωση της υλικοτεχνικής υποδομής και των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης και της έρευνας που υπάρχουν στο χώρο, με σύγχρονα και ασφαλή κτήρια πλήρως εξοπλισμένα με τα απαιτούμενα μέσα διδασκαλίας, επιστημονικά όργανα, μέσα έρευνας και τεχνολογίας, με μόνιμο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, ενταγμένα στο κεντρικά σχεδιασμένο, ενιαίο και δωρεάν για όλο το λαό εκπαιδευτικό σύστημα.

 

Ανέγερση ενός σύγχρονου Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου, πλήρως εξοπλισμένου με σύγχρονα επιστημονικά όργανα και εργαλεία, επανδρωμένο με το απαιτούμενο μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που θα καλύπτει δωρεάν τις βασικές ανάγκες πρωτοβάθμιας φροντίδας των κατοίκων της περιοχής, ενταγμένο στο ενιαίο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας που θα καλύπτουν δωρεάν τις ανάγκες των ανθρώπων που έχουν ανάγκη, από την βρεφική και νηπιακή ηλικία, (βρεφονηπιακός σταθμός), για να μπορούν οι μητέρες και ιδιαίτερα οι εργαζόμενες με ασφάλεια να αφήνουν τα παιδιά τους.  Ειδική υποδομή για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, των ηλικιωμένων με ειδικό κέντρο Ανοικτής Προστασίας.

 

Ανέγερση και πλήρη εξοπλισμό σύγχρονου Πολιτιστικού Κέντρου που θα δίνει έμφαση στην ερασιτεχνική δημιουργία, θα είναι άμεσα συνδεδεμένο με το Καλλιτεχνικό και Μουσικό Γυμνάσιο και θα αποτελεί τμήμα του ενιαίου πολιτιστικού κινήματος.

 

Μικρό Αθλητικό Κέντρο που θα καλύπτει τις βασικές ανάγκες για   άθληση του λαού και της νεολαίας μας, θα είναι πλήρως εξοπλισμένο με τα απαιτούμενα αθλητικά και επιστημονικά όργανα.

 

Αξίζει να σημειωθεί πως, την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προκειμένου να παρουσιαστούν οι θέσεις της επιτροπής αγώνα.