Σύμφωνο Συνεργασίας που θα καλύψει δράσεις για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και για την προετοιμασία, υποστήριξη και διευκόλυνση των νέων, ηλικίας μέχρι 35 ετών, για την αποτελεσματικότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας, υπέγραψαν η υπουργός Εργασίας Λούκα Κατσέλη και ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Νικόλαος Αναλυτής.

Η συμφωνία υπεγράφη παρουσία του διοικητή του ΟΑΕΔ, Ηλία Κικίλια, του γενικού γραμματέα Νέας Γενιάς, Γιάννου Λιβανού, και του ΔΣ του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Συγκεκριμένα, για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας η συνεργασία θα καλύψει τη δημιουργία προγραμμάτων:

α) ενίσχυσης δομών και υπηρεσιών φροντίδας παιδιών,

β) κάλυψης βασικών αναγκών διαβίωσης (σίτιση, στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση και ιματισμός),

γ) πρόσβασης σε μία καλύτερη ποιότητα ζωής και

δ) στήριξης των φτωχών νοικοκυριών για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών – εξαρτώμενων μελών.

Ταυτόχρονα και όπως παρουσιάζεται σε κείμενο της ιστιοσελίδας in.gr, η προετοιμασία, υποστήριξη και διευκόλυνση των νέων για την αποτελεσματικότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας θα προωθηθεί μέσα από την συνεργασία για την:

α) Προώθηση επαγγελματικού προσανατολισμού και διεύρυνση των ευκαιριών για τεχνική κατάρτιση και επιμόρφωση των ανειδίκευτων και χαμηλής ειδίκευσης νέων.

β) Ανάπτυξη και επέκταση προγραμμάτων για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των πτυχιούχων.

γ) Τη δημιουργία προγραμμάτων «συμβουλευτικής» (mentoring) από τα μέλη του Δικτύου για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των νέων.

δ) Τη δημιουργία ειδικών δράσεων προώθησης των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας στους νέους.

Το πλαίσιο συνεργασίας των δύο πλευρών θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις:

Α’ ΦΑΣΗ: Υπογραφή του παρόντος Συμφώνου Συνεργασίας όπου ορίζονται οι στόχοι του και οι άξονες εφαρμογής της συνεργασίας (Ιανουάριος 2011).

Β’ ΦΑΣΗ: Πρόσκληση των ενδιαφερόμενων φορέων (Υπουργεία, Οργανισμοί, ΜΚΟ, Αυτοδιοίκηση, Επιχειρήσεις) σε διαβούλευση και υπογραφή «Διακήρυξης» (πλαίσιο αρχών που βασίζεται στο παρόν) για την υλοποίηση των δράσεων που συνδέονται με τους στόχους του Συμφώνου (Φεβρουάριος – Απρίλιος 2011).

Γ’ ΦΑΣΗ: Υλοποίηση, παρακολούθηση και συνεχής επαναξιολόγηση / αναπροσαρμογή των στόχων του Συμφώνου {Μάιος – Δεκέμβριος 2011 (ενδιάμεση αξιολόγηση)}.

Η κυρία Κατσέλη στην ομιλία της έδωσε παραδείγματα από την πρακτική εφαρμογή του Συμφώνου Συνεργασίας, όπως είναι η περίπτωση των τυροπαραγωγών της Θεσσαλίας, που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προγράμματα κατάρτισης τυροκομικής νέων, δίνοντας έτσι έναυσμα για την ίδρυση επιχειρήσεων παραγωγής προτύπων πρώτων υλών τυροκομικής.

.