Η επιτάχυνση και βελτίωση της διαδικασίας είσπραξης των φόρων, τα μέτρα κατά του λαθρεμπορίου καυσίμων και η επέκταση των συμβάσεων του αεροδρομίου είναι τα μέτρα που θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το 2011 η Ελλάδα από την πλευρά των εσόδων, αναφέρει η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Από την πλευρά των δαπανών, έμφαση θα δοθεί:
 
Στη μείωση των μισθών στο Δημόσιο τομέα

Στη μείωση των δαπανών των νοσοκομείων
 
Στη περικοπή δαπανών του δημοσίου όπως τα οικογενειακά επιδόματα και οι προμήθειες εξοπλισμών.

Όπως αναφέρει η έκθεση του ΔΝΤ, η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία θα συνεχίσουν την μείωση του ελλείμματος το 2011 αλλά και το 2012.