Μια αναδιάρθρωση ή μετακύλιση (rollover) του ελληνικού κρατικού χρέους δεν θα σημάνει αυτόματα και την χρεοκοπία των μεγάλων ελληνικών τραπεζών, αποσαφηνίζει την Τρίτη σε έκθεσή του ο ξένος οίκος αξιολόγησης Fitch.

«Μία αναδιάρθρωση ή μια μετακύλιση του ελληνικού χρέους δεν θα πυροδοτήσει αυτόματα μια χρεοκοπία των μεγάλων ελληνικών τραπεζών», είπε η Cristina Torrela, διευθύντρια στην Fitch Financial Institutions Group.

Η ίδια τόνισε ότι οι αξιολογήσεις των τραπεζών θα εξαρτηθούν από το σύνολο των όρων του πιστωτικού επεισοδίου και τον βαθμό στον οποίο θα κριθεί ότι επηρεάζουν την φερεγγυότητα και την ρευστότητά τους.

Ο σημαντικότερος και κρισιμότερος παράγοντας, σύμφωνα με την έκθεση της Fitch, είναι εάν ο μηχανισμός θα εξασφαλίζει την συνέχεια της χρηματοδότησης των τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

«Η έκταση και οι όροι μιας πιθανής αναδιάρθρωσης ή μετακύλισής του ελληνικού χρέους, οι επιπτώσεις τους στην ρευστότητα των τραπεζών και η πιθανότητα για αναχρηματοδότησή τους, που θεωρείται σχεδόν σίγουρη, θα παραμείνουν οι βασικοί παράγοντες για την αξιολόγηση των τραπεζών βραχυπρόθεσμα», είπε η Fitch.

Η Fitch είπε νωρίτερα σήμερα ότι μια ενδεχόμενη οικειοθελής μετακύλιση της λήξης ελληνικών τίτλων θα θεωρηθεί ως χρεοκοπία και ο οίκος θα υποβαθμίσει αναλόγως την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας.

Τον Μάιο είχε υποβαθμίσει την αξιολόγηση της Ελλάδας σε «Β+» και είχε απειλήσει με περαιτέρω υποβάθμιση στην κατηγορία «CCC».

in.gr