Σε ισχύ τέθηκε ο θεσμός του Κτηνιάτρου Εκτροφής και σύμφωνα με το μητρώο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης, μέχρι και τις 3 Αυγούστου, οι κτηνίατροι που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα είναι περίπου 430.

Να σημειωθεί ότι ο κτηνίατρος εκτροφής πληρώνεται από το ΥΠΑΠΕΝ για το πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της Βρουκέλλωσης. Για όλες τις άλλες εργασίες που ενδεχομένως θα προσφέρει στους κτηνοτρόφους (π.χ. σήμανση, καταγραφή αιγοπροβάτων, τήρηση Μητρώου Φαρμακευτικής κ.α.) θα πρέπει να υπογράφει ιδιωτικό συμφωνητικό.

Ειδικότερα και σε ότι αφορά στην Κρήτη, οι κτηνίατροι που είχαν αναγραφεί στο μητρώο του υπουργείου ως κτηνίατροι εκτροφής είναι οι εξής:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Π.Ε. Ρεθύμνης καθώς και Χανίων - Ηρακλείου)
ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  (Π.Ε, Ηρακλείου)
ΚΑΨΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ (Π.Ε. Χανίων)
ΛΑΪΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ     (Ρεθύμνης)    
ΛΟΥΦΑΡΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (Χανίων)    
ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Χανίων)    
ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  (Ηρακλείου)    
ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  (Ηρακλείου)    
ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΕΥΔΟΞΙΑ  (Ρεθύμνης καθώς και Χανίων - Ηρακλείου) 
ΣΗΦΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ  (Ρεθύμνης καθώς και Χανίων) 
ΣΟΥΡΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  (Ηρακλείου)     
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  (Ρεθύμνης καθώς και Χανίων - Ηρακλείου) 
ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    (Ηρακλείου)    
ΦΑΝΔΡΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  (Χανίων)
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  (Χανίων)    
ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ρεθύμνης καθώς και Χανίων)

Αναλυτικά ολόκληρο το Μητρώο Κτηνιάτρων Εκτροφής - με τις πιθανές εντάξεις νέων στον θεσμό - μπορείτε να το δείτε εδώ

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται και σχετικές ανακοινώσεις από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας, όμως σύμφωνα και με την νομοθεσία για τον θεσμό του Κτηνιάτρου Εκτροφής, ο κάθε κάτοχος αιγοπροβατοτροφικής εκμετάλλευσης προκειμένου να εφαρμόσει το πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της Βρουκέλλωσης (μελιταίου πυρετού) των αιγοπροβάτων στην εκμετάλλευσή του, είναι υποχρεωμένος να επιλέξει έναν από τους κτηνιάτρους του μητρώου εγκεκριμένων κτηνιάτρων εκτροφής ο οποίος έχει εγκριθεί για να δραστηριοποιηθεί στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα. 

Η επιλογή αυτή δηλώνεται εγγράφως στο αρμόδιο Τμήμα Κτηνιατρικής, κατά προτίμηση μέσω του κτηνιάτρου εκτροφής, με την έγγραφη κοινή δήλωση του Κτηνοτρόφου και του Κτηνιάτρου Εκτροφής (υπόδειγμα της δήλωσης υπάρχει στο παράρτημα Ι της υπ. αριθ. 816/156798 Υ.Α) . Ο κτηνίατρος εκτροφής υπογράφει σύμβαση με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας και αμείβεται από το Δημόσιο για την εφαρμογή του προγράμματος.

Επίσης οι κτηνοτρόφοι μπορούν να υπογράψουν ιδιωτικό συμφωνητικό με τον κτηνίατρο εκτροφής της επιλογής τους για να τους συνδράμει με την παροχή υπηρεσιών που αφορούν τις υποχρεώσεις τους ως προς τη νομοθεσία σχετικά με την υγεία και προστασία των ζώων, τη σήμανση και καταγραφή τους, την τήρηση του Μητρώου Φαρμακευτικής Αγωγής και όλων των προβλεπόμενων αρχείων, την ανάπτυξη συστημάτων πρόληψης νοσημάτων, την έκδοση συνταγών, την τήρηση των κανόνων ορθής κτηνοτροφικής πρακτικής και τη διάθεση στο εμπόριο ασφαλών και υγιεινών προϊόντων. Η αμοιβή των κτηνιάτρων για τις υπηρεσίες αυτές καθορίζεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό.
Πως θα πληρώνονται οι κτηνίατροι εκτροφής

Σύμφωνα με όσα κάνει γνωστά η σχετική ΥΑ η αμοιβή των κτηνιάτρων εκτροφής, για την εφαρμογή του προγράμματος έλεγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγών και προβάτων σε κάθε μιας από τις εκτροφές (αιγοπροβάτων ή αγελαίων βοοειδών) που τους έχουν ανατεθεί διαιρείται στα παρακάτω μέρη:

1) Αμοιβή εκτέλεσης εργασιών, που καθορίζεται σε 0,75 ευρώ ανά εμβολιαζόμενο ζώο, 1,2 ευρώ ανά αιμοληψία και 1,5 ευρώ ανά δειγματοληψία στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος.
2) Επίδομα μεγέθους της εκτροφής το οποίο είναι ένα κατ’ αποκοπή ποσό ανά εκτροφή, ανάλογο του αριθμού των ζώων που περιλαμβάνει η εκτροφή και καθορίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω:
για εκτροφές με 1 έως και 50 ζώα, 25 ευρώ ανά εκτροφή
για εκτροφές με 51 έως και 200 ζώα, 10 ευρώ ανά εκτροφή −για εκτροφές με περισσότερα από 200 ζώα,5 ευρώ ανά εκτροφή.

3) Επίδομα γεωγραφικής θέσης της εκτροφής το οποίο είναι ένα κατ’ αποκοπή ποσό αναλόγως της τοποθεσίας όπου βρίσκεται η εκτροφή και καθορίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω:
για εκτροφές που βρίσκονται σε ορεινές, και νησιωτικές περιοχές, 25 ευρώ ανά εκτροφή,
για τις εκτροφές που βρίσκονται στις λοιπές περιοχές της χώρας, 5 ευρώ ανά εκτροφή,

Από τον χαρακτηρισμό περιοχών ως νησιωτικών εξαιρούνται τα νησιά της Κρήτης και της Εύβοιας (ανεξάρτητα από το εάν περιοχές των ίδιων νησιών μπορούν να χαρακτηρίζονται ως ορεινές).

Σε περίπτωση εκτροφών που διαμένουν σε περισσότερες της μιας τοποθεσίας κατά τη διάρκεια του έτους το επίδομα γεωγραφικής θέσης καταβάλλεται με βάση τη λιγότερο μειονεκτική τοποθεσία.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook