Σε αποψίλωση των χώρων του νέου Κοιμητηρίου Ηρακλείου θα προχωρήσει η Αντιδημαρχία Οικονομικών σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος και την Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν το πρωί της Τετάρτης, 12 Αυγούστου οπότε και τα συνεργεία των υπηρεσιών θα μπουν στους χώρους του Κοιμητηρίου.