Συνεχίστηκαν με τους ίδιους ρυθμούς οι εξαγωγές οπωροκηπευτικών. Στη δυτική Ευρώπη οι εξαγωγές έχουν μειωμένη ροή λόγω της Ισπανίας, που προσφέρει πολύ χαμηλές τιμές. Παρατηρούνται διακυμάνσεις στις τιμές παραγωγού της Ισπανίας ενώ στην Ελλάδα παραμένουν σταθερές. 
Στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη η ζήτηση και η ροή εξαγωγών είναι καλή (σε φυσιολογικά επίπεδα τον Ιανουάριο). Όσον αφορά τις προοπτικές για την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται ο ρυθμός των εξαγωγών να συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, οι εξαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών για την εβδομάδα 22 – 28/1/2011, είναι οι εξής: 
Μανταρίνια: 28.810 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 19.594 τόνων 
Πορτοκάλια: 89.708 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 78.778 τόνων 
Λεμόνια: 266 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 122 τόνων 
Γκρέιπ φρουτ: 96 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 159 τόνων 
Ακτινίδια: 29.136 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 21.852 τόνων 
Αγγούρια: 10.037 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 9.148 τόνων 
Μήλα: 12.997 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 1.474 τόνων