Συνάδελφοι, συναδέλφισες σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων για τα τμήματα μετεκπαίδευσης στη σχολή του « ΚΟΚΚΙΝΙ – ΧΑΝΙ » θα αρχίσουν από 24/06/2011 και θα λήξουν στις 25/07/2011.

Οι βασικές προϋποθέσεις φοίτησης έχουν ως εξής :

1. Να έχουν τριετή ( 3ετή ) τουλάχιστον προϋπηρεσία στο επάγγελμα. Συγκεκριμένα θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά την τελευταία τριετία τουλάχιστον 350 ημερομίσθια, ανεξάρτητα σε πιο από τα τρία έτη έχουν πραγματοποιηθεί ή 100 ημερομίσθια ( σύνολο 300) ανά έτος.

2. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( δημοτικό ) όσοι αποφοίτησαν μέχρι το 1980.

3. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου 3τάξιου Γυμνασίου όσοι αποφοίτησαν μετά το 1981.

4. Να είναι ηλικίας έως 55 ετών.