Χιλιάδες παραβάσεις της νομοθεσίας διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων της δημοτικής αστυνομίας Θεσσαλονίκης το τελευταίο εξάμηνο.

Τη μερίδα του λέοντος κατέχουν οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) καθώς, όπως ανακοινώθηκε από το δήμο, βεβαιώθηκαν 48.546 παραβάσεις και επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα για παράνομες σταθμεύσεις κυρίως σε διαβάσεις πεζών, ΑΜΕΑ και ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης.

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν 6.075 παραβάσεις και αφαιρέθηκαν πινακίδες για διπλοπαρκαρίσματα και παράνομες σταθμεύσεις σε χώρους φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων.