Περαιτέρω επιβράδυνση κατέγραψε τον Μάιο ο ετήσιος ρυθμός της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα, πέφτοντας στο -1,1% από -0,5 τον προηγούμενο μήνα.

Αρνητική ήταν η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τις ατομικές επιχειρήσεις, όπως και προς τους ιδιώτες.

Για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα, η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 1.557 εκατ. ευρώ (έναντι θετικής καθαρής ροής 167 εκατ. ευρώ τον περυσινό Μάιο).

Ειδικότερα, η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 959 εκατ. ευρώ (Μάιος 2010: θετική καθαρή ροή 310 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης παρουσίασε μείωση και διαμορφώθηκε σε 0,3% έναντι 1,2% τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2010: 1,1%).

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν επίσης αρνητική κατά 165 εκατ. ευρώ τον επισκοπούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης μειώθηκε σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (Μάιος 2011: -3,2%, Απρίλιος 2011: -1,5%, Δεκέμβριος 2010: 0,3%).

Αρνητική κατά 433 εκατ. ευρώ ήταν και η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, έναντι επίσης αρνητικής καθαρής ροής 143 εκατ. ευρώ τον Μάιο του 2010.

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα να σημειώσει μικρή περαιτέρω μείωση (Μάιος 2011: -2,3%, Απρίλιος 2011: -2,1%, Δεκέμβριος 2010: -1,2%).

In.gr