Στην Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος Αγιασμός των υδάτων την Τετάρτη 6/1/2016 και ώρα 10.40 πμ 
στο Μαράθι -  Ακρωτηρίου.