Στο λιμένα της Σούδας έχει εγκατασταθεί  και λειτουργεί  άψογα, σύμφωνα με τον διεθνή κώδικα περί ασφάλειας πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων, σύστημα ασφαλείας κόστους 1.025.697€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, από τις 7-12-2015.

Για την προστασία των ηλεκτρονικών μερών του συστήματος , από απότομες  αυξομειώσεις τάσης του δικτύου ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ στην περιοχή της Σούδας, έχει αποφασιστεί  να εγκατασταθεί επιπλέον ένας σταθεροποιητής τάσης (UPS) 50 KVA.

Έτσι, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης και εγκατάστασης αυτού του σταθεροποιητή, διακόπηκε η λειτουργία του εν λόγω συστήματος για λίγες μέρες, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανότητα πρόκλησης βλάβης του.