Τολμηρό βήμα πρακτικής καινοτομίας χαρακτηρίζεται η πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου που κατατέθηκε και χθες στην διημερίδα, για την δημιουργία «Παρατηρητηρίου Δημοσίων Μελετών και Έργων Κρήτης». Μια προσπάθεια για την διασφάλιση της αναπτυξιακής πορείας της Κρήτης ως σύνολο. Αναφορικά με την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης αυτό που επισημάνθηκε είναι ότι, το 2011 θα δημιουργηθούν οι σωστές βάσεις για το μέλλον, αφού το νησί μας αποτελεί την ναυαρχίδα του τουρισμού της Ελλάδας. Για την προστασία της βιοποικιλότητας σε συνδυασμό με την αειφόρο ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας και του τουρισμού προτάθηκαν μεταξύ άλλων , η ανάπτυξη ενός περιφερειακού κέντρου που θα συγκεντρώσει, θα καταγράψει και θα συντονίσει δράσεις διατήρησης και αξιοποίησης της αγροτικής βιοποικιλότητας, η ανάπτυξη ντόπιων παραδοσιακών ποικιλιών και δράσεις ανάδειξης, της σπάνιας βιοποικιλότητας του νησιού με σκοπό την ενημέρωση των κατοίκων και την προσέλκυση επισκεπτών.

Οικονομική ανάπτυξη

Στις Οικονομικές προοπτικές και Δυνατότητες ανάπτυξης της Κρήτης αναφέρθηκε ο κ. Γιώργος Μπαουράκης, οικονομολόγος , συντονιστής σπουδών και έρευνας του ΜΑΙΧ, ανοίγοντας τις χθεσινές εργασίες της Διημερίδας. Ο κ. Μπαουράκης μίλησε για τις δυναμικές αγορές και την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού τονίζοντας ότι, ιδιαίτερη τάση για τις περισσότερες μορφές εναλλακτικού τουρισμού και δραστηριότητες δείχνουν οι αλλοδαποί τουρίστες κυρίως από, την Πολωνία για αγροτουρισμό και αθλητικό τουρισμό, το Βέλγιο για γαστρονομικό και συνεδριακό τουρισμό, την Τσεχία για περιπατητικό και ορειβατικό τουρισμό, την Αυστρία για αρχαιολογικό και σπηλαιολογικό τουρισμό, τη Σλοβακία για φυσιολατρικό και βοτανικό τουρισμό και τη Ρωσία για εκκλησιαστικό και μοναστηριακό τουρισμό.

Παρουσιάζοντας τις προτάσεις του για τον πρωτογενή τομέα μίλησε για τις ενέργειες αναδιάρθρωσης καλλιεργειών, τη διαχείριση σύγχρονων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την ενίσχυση δυναμικών καλλιεργειών, τη παραγωγή προϊόντων εγγυημένης ποιότητας, τα προϊόντα πιστοποίησης και ονομασίας προέλευσης, τις μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον και τη σημαντική βελτίωση στην τυποποίηση, προβολή, διακίνηση και εμπορία των αγροτικών ποιοτικών προϊόντων.

Αναφορικά με τον δευτερογενή τομέα επεσήμανε την αλλαγή των κανόνων του επιχειρηματικού πλαισίου και της γενικότερης επιχειρηματικής νοοτροπίας, τη πλήρη αξιοποίηση της τεχνολογίας, την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, την υιοθέτηση καινοτομιών και επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, τη βελτίωση στην ποιότητα προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη
προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών, την υιοθέτηση διεθνών επιχειρησιακών προτύπων και τη διεύρυνση των επιχειρήσεων με στροφή προς την διεθνή αγορά.

Για τον τριτογενή τομέα ο κ. Μπαουράκης πρότεινε την βελτίωση υποδομών, του οδικού δικτύου και της σήμανσης, τη καθαριότητα και προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση των υπηρεσιών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς & ταξί, τη
προώθηση της παραγωγής και προώθησης των τοπικών προϊόντων μέσω τυποποίησης, εμπορίας και επιτυχούς προβολής, την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και παράδοσης προς το εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό της χώρας και τη συγκροτημένη προώθηση και ανάδειξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Προώθηση «καλαθιού» Κρήτης

Για τις «Μεθόδους και τεχνικές προώθησης και διάδοσης του καλαθιού της Κρήτης», μίλησε ο κ. Γιάννης Ξυγκάκης, Γενικός Διευθυντής της Metron Ariston- Στέλεχος Επιχειρήσεων. Πολύ σημαντικά στοιχεία προκύπτουν είπε, μετά από έρευνα του Μεσογειακού Αγορανομικού Ινστιτούτου Χανίων για τις συνήθειες των επισκεπτών στο Ν. Χανίων σε σχέση με τα αγροτικά προϊόντα που δοκιμάζουν ή αγοράζουν στην περίοδο των διακοπών τους στην περιοχή. Πρώτα στις προτιμήσεις είναι τα τυροκομικά προϊόντα, το ελαιόλαδο και το κρασί ενώ ακολουθούν η τσικουδιά, τα πορτοκάλια και τα λαχανικά. Πολύ σημαντικά είναι τα στοιχεία για την αντιμετώπιση των επισκεπτών αναφορικά στα ίδια τα προϊόντα, την συσκευασία, την ποιότητα τους, αλλά και για την σύσταση αυτών σε τρίτους και την διαθεσιμότητα στην χώρα τους. Τα στοιχεία που προκύπτουν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα τοπικά προϊόντα βρίσκονται σε ένα πολύ καλό επίπεδο ποιότητας με έναν καλό βαθμό ικανοποίησης.

Για την καλύτερη προώθηση «του καλαθιού της Κρήτης» πρέπει ανέφερε ο κ. Ξυγκάκης, να εφαρμοστούν στρατηγικές προώθησης που χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στις τεχνικές που θα εφαρμοστούν και θα αξιοποιήσουν τους επισκέπτες στην Κρήτη και στις μεθόδους επικοινωνίας και μάρκετινγκ που θα χρησιμοποιηθούν για την προβολή και προώθηση των προϊόντων στις χώρες που βρίσκεται το κοινό «στόχος». Στην πρώτη κατηγορία πρέπει να αναπτυχθούν δράσεις ενημέρωσης μέσα από άμεσες ενέργειες ώστε να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν οι επισκέπτες τα κρητικά προϊόντα. Στην δεύτερη κατηγορία θα πρέπει να εφαρμοστούν συνολικές στρατηγικές μαζικής επικοινωνίας με τις ανάλογες διαφημιστικές καμπάνιες. Παράλληλα θα πρέπει να εφαρμοστούν πιο άμεσες δράσεις και δράσεις δημοσίων σχέσεων, ώστε να αποκτήσουν τα Κρητικά προϊόντα την αναγνωσιμότητα που χρειάζεται. Πολύ σημαντικό στην επιτυχία των παραπάνω δράσεων τόνισε είναι η ποιότητα, η ένταση και η διάρκεια καθώς και η συντήρηση αυτών.

Χωροταξικό-Πολεοδομία

Για τον «Χωροταξικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό – Υποδομές και Περιβάλλον», μίλησε ο κ. Αντώνης Πιταριδάκης, Πρόεδρος του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Κρήτης. Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, του οποίου η έλλειψη έχει συνεισφέρει στο αναπτυξιακό έλλειμμα των νησιωτικών περιοχών της χώρας, αλλά και της ελληνικής περιφέρειας γενικότερα, είναι ανέφερε, η ουσιαστική αδυναμία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάθε βαθμίδας, να ρυθμίζει την αναπτυξιακή διαδικασία του τόπου της, όσον αφορά κυρίως τις χωρικές ρυθμίσεις. Μια καταρχήν προσέγγιση για τον εξορθολογισμό των αρμοδιοτήτων και την αντιστροφή της αναπτυξιακής υστέρησης στην ελληνική περιφέρεια αποτελεί, και η υιοθέτηση της αρχής «κάθε επίπεδο σχεδιασμού – μελέτη ανάλογα με το πεδίο αναφοράς του, θεσμοθετείται από την αμέσως ανώτερη βαθμίδα, σύμφωνα με τη διοικητική διάρθρωση της χώρας».
Προτείναμε λοιπόν, τόνισε ο κ. Πιταριδάκης και θέλω σήμερα από αυτό το βήμα να το καταθέσω ξανά, τη Σύσταση και Λειτουργία Παρατηρητηρίου Μελετών και Έργων σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης για το συντονισμό της δράσης μας, με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί

Για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς μίλησε ο πρόεδρος της Ενότητας Αγροτικών Συνεταιρισμών Αποκορώνου- Σφακίων κ. Σπύρος Βουτσαδάκης. Αποτελεί κοινό μυστικό είπε, ότι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, αλλά και γενικότερα το Συνεταιριστικό κίνημα στην χώρα μας με την σημερινή του μορφή, ολοκλήρωσε τον ιστορικό του κύκλο. Σήμερα είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη να πάμε σε μια νέα γενιά Αγροτικών Συνεταιρισμών, μια γενιά Αγροτικών Συνεταιρισμών απαλλαγμένων από τα ανενεργά μέλη (συνεταιρισμοί σφραγίδες) είτε είναι φυσικά είτε νομικά πρόσωπα.

Οι νέοι Συνεταιρισμοί πρέπει να είναι οικονομικές επιχειρήσεις με μεγάλη κοινωνική βάση, με ισότιμη συμμετοχή των μελών και δημοκρατική διοίκηση, κυρίως όμως να αποτελούν ένα τεράστιο κεφάλαιο αλληλεγγύης και συνεργασίας. Ταυτόχρονα πρέπει να αποκτήσουν κεφαλαιακή συγκρότηση και για το λόγο αυτό πρέπει να έχουν ελάχιστο συνεταιριστικό κεφάλαιο.

Κρουαζιερόπλοια

Στην Ελληνική ναυτιλία ως εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης αναφέρθηκε ο κ. Παντελής Πετσετάκης, πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτ. Κρήτης. Ο κ. Πετσετάκης μιλώντας για την Βιομηχανία της κρουαζιέρας για το 2009 με κόστος 34 εκ. € πανευρωπαϊκά, ανέφερε τις 45 γραμμές κρουαζιέρας σε όλη την Ευρώπη, τα 124 κρουαζιερόπλοια χωρητικότητας 127.000 κλινών και τα 64 κρουαζιερόπλοια χωρητικότητας 76.600 κλινών από ευρωπαϊκές γραμμές κρουαζιέρας. Στη συνέχεια κατέθεσε τις προτάσεις ανάπτυξης για την κρουαζιέρα στη Κρήτη 2011-2020 λέγοντας χαρακτηριστικά ότι, η συνολική διαχείριση της κρουαζιέρας στα λιμάνια της Κρήτης πρέπει να γίνεται από κεντρικό φορέα με μορφή ΑΕ.

Η σύσταση, η ανάπτυξη, ο προγραμματισμός δράσεων και ο έλεγχος εποπτεία της ΑΕ να γίνεται από την Περιφέρεια Κρήτης με βάθος 10ετίας τουλάχιστον τόνισε. Μέλη του ΔΣ της ΑΕ να γίνουν οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια Κρήτης, Αντιπεριφέρειες, Δήμοι, Λιμεναρχεία, Επιμελητήρια και Ενώσεις Ξενοδόχων).

Πρέπει επεσήμανε, το management της ΑΕ να ασκείται από εξωτερικό σύμβουλο με το απαραίτητο knowhow για άμεση προσέλκυση και διαχείριση των κρουαζιερόπλοιων. Να υπάρχει άμεση συνεργασία της ΑΕ με τις εταιρίες διαχείρισης των κρουαζιερόπλοιων για την παροχή εξειδικευμένων- διαφοροποιημένων υπηρεσιών προσαρμοσμένων σε χαρακτηριστικά των επιβατών – επισκεπτών. Επίσης να υπαρχει άμεση συνεργασία και σύμπραξη με άλλα λιμάνια της Μεσογείου για προώθηση γραμμών κρουαζιέρας με πολλαπλά οικονομικά οφέλη που θα λειτουργούν πολλαπλασιαστικά για τις τοπικές κοινωνίες των λιμανιών και ισόρροπη ανάπτυξη, με σεβασμό προς το περιβάλλον όλων των λιμανιών της Κρήτης.

Βιοποικιλότητα

Για την προστασία της βιοποικιλότητας στην Κρήτη και την αειφόρο ανάπτυξη μίλησε η κ. Χριστίνα Φουρναράκη, Βιολόγος, PhD – από τη Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών του ΜΑΙΧ. Σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας είπε, είναι η πλούσια και μοναδική φυτική ποικιλότητα που τη χαρακτηρίζει.

Αρωματικά φυτά

Στην περίπτωση των αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών της Κρήτης αναφέρθηκε ο Δρ. Κώστας Δ. Οικονομάκης, Γεωπόνος, τέως Τακτικός Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ. Η αρωματική-φαρμακευτική χλωρίδα της Κρήτης είπε, είναι γνωστή και αναγνωρισμένη από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα για τον πλούτο και την ποιότητα της. Οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην αγορά των κύριων γεωργικών προϊόντων της Κρήτης (ελαιόλαδο, εσπεριδοειδή κλπ) αλλά και οι τάσεις της διεθνούς αγοράς (στροφή του καταναλωτικού κοινού στα φυσικά προϊόντα), όπως και οι εφαρμοζόμενες πολιτικές (επιδοτήσεις, ενισχύσεις δράσεων) τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνηγορούν, ίσως περισσότερο από ποτέ άλλοτε στο παρελθόν, για την ανάπτυξη της καλλιέργειας των αρωματικών φυτών στο νησί μας.
Να σημειωθεί ότι την αναπτυξιακή διημερίδα διοργάνωσαν το Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών , το ΙΣΤΑΜΕ και η Περιφέρεια Κρήτης στον φιλόξενο χώρο του Μεσογειακού – Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook