Ετήσια τακτική απολογιστική γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016, στις 6.00 μ. μ., στα γραφεία της Εταιρείας ( Πλατεία Αγίου Τίτου ) και, σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, την Τετάρτη 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016, την ίδια ώρα ( 6.00 μ.μ. ),στον ίδιο χώρο ( Γραφεία Εταιρείας ).

Θέματα γενικής συνέλευσης 

1.Έκθεση Πεπραγμένων του 2015 και έγκρισή τους

2. Οικονομικός απολογισμός του 2015 και έγκρισή του

3. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής

4.  Προϋπολογισμός του 2016 και έγκρισή του

5. Θέματα που ενδεχομένως προκύψουν μέχρι τότε

6.  Θέματα που ενδεχομένως προταθούν από τα μέλη