Με 69 έργα και 2 εκατ. πρόσθετους πόρους, ολοκληρώθηκε για τη Δυτική Κρήτη, η υλοποίηση των προγραμμάτων Leader και ΟΠΑΑΧ τα οποία σε ένα περιβάλλον οικονομικής στειρότητας, αποτέλεσαν πηγή πόρων και χρηματοδοτήσεων για σειρά έργων που στόχευαν κυρίως στην ανάπτυξη της ενδοχώρας.

Ο Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης A.E. ως Ομάδα Τοπικής Δράσης για την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας Leader και ΟΠΑΑΧ στην Δυτική Κρήτη, έφερε εις πέρας το  έργο που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2010 με την 1η προκήρυξη και ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2015 με την υλοποίηση σημαντικών ιδιωτικών και δημοσίων έργων στην ενδοχώρα της Δυτικής Κρήτης.

Ως προς τα οικονομικά μεγέθη, στα πλαίσια του Leader – Άξονας 4, εντάχθηκαν και προχώρησαν σε υλοποίηση 54 έργα, Συνολικού Προϋπολογισμού 9.5 εκ €, από τα οποία 13 ολοκληρώθηκαν πλήρως και τα υπόλοιπα 41 πιστοποιήθηκαν και πληρώθηκαν μερικώς και έχουν μεταφερθεί αυτομάτως για ολοκλήρωση και αποπληρωμή στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Στα πλαίσια του ΟΠΑΑΧ - Άξονα 3, εντάχθηκαν και προχώρησαν σε υλοποίηση 15 έργα Συνολικού Προϋπολογισμού 4,6 εκ €, από τα οποία 2 ολοκληρώθηκαν πλήρως και τα υπόλοιπα 13 πιστοποιήθηκαν και πληρώθηκαν μερικώς και έχουν μεταφερθεί αυτομάτως για ολοκλήρωση και αποπληρωμή στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Αξίζει να αναφερθεί το δυσμενές γενικότερο περιβάλλον (αυξημένη γραφειοκρατία, περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων, κ.λ.π) και οι δυσκολίες που έπρεπε να ξεπεραστούν προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα η υλοποίηση, πιστοποίηση και αποπληρωμή των προαναφερθέντων έργων, τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην τόνωση της οικονομίας και απασχολησιμότητας στην ενδοχώρα μας.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΑΚ, Λευτέρης Κοπάσης:

 

Τα έργα που δεν έχουν ολοκληρωθεί σε αυτή την περίοδο, αδιατάρακτα θα περάσουν ως γέφυρα στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Οι υπηρεσίες του οργανισμού ξεπέρασαν τον εαυτό τους καταφέρνοντας και με τη βοήθεια του υπουργείου να έχουμε πρόσθετους πόρους σε σχέση με αυτούς που είχαμε αρχικά διεκδικήσει για την δική μας ομάδα τοπικής δράσης.

Από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα το 2010, ξεκίνησε και η οικονομική κρίση. Λόγω προβλημάτων ρευστότητας, είτε των τραπεζών, είτε των επενδυτών, είχαμε εξαιρετικά μεγάλες καθυστερήσεις που δεν ήταν αναμενόμενες σε σχέση με την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Δεν είναι ένα φαινόμενο που αντιμετώπισε η δική μας τοπική ομάδα, αλλά ένα πρόβλημα εθνικό. Παρόλα αυτά, καταφέραμε και πρόσθετους πόρους να προσελκύσουμε και να περάσουμε στην επόμενη περίοδο, όλα τα έργα. Η αλήθεια είναι ότι χάνονται πανελλαδικά, από αυτή την περίοδο κάποια χρήματα, της τάξης του 30% στις επενδύσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεν είναι όμως ανησυχητικό αν λάβει υπόψιν του κανείς τις συνθήκες που επικρατούσαν.

 

Ο δήμαρχος Πλατανιά και πρόεδρος της επιτροπής διαχείρισης προγράμματος Leader Δυτ. Κρήτης, Γιάννης Μαλανδράκης, αναφέρθηκε στα πρόσθετα 2 εκατομμύρια που κατάφερε να απορροφήσει η Δυτική Κρήτη το καλοκαίρι αλλά και στην ικανοποίησή του για την υλοποίηση του προγράμματος:

Είμαστε στην ευχάριστη θέση από τη μια, να έχουμε προβεί σε αποπληρωμές ενός πολύ μεγάλου ποσού και μάλιστα να έχουμε προλάβει τις προθεσμίες. Είναι τόσο σημαντικό στην εποχή μας να υπάρχει χρηματοδότηση. Το πρόγραμμα έφτασε να είναι ένας φορέας χρηματοδότησης υποκαθιστώντας το χρηματοδοτικό σύστημα. Εξασφαλίστηκε μια σειρά δημοσίων έργων που δεν υλοποιήθηκαν στην παρούσα περίοδο και ανήκουν στη χρηματοδότηση του καλοκαιριού των 2 εκατομ. που είχε εξασφαλίσει ο οργανισμός από υπόλοιπα της υπόλοιπης χώρας μετά και από την παρέμβαση του κ. Σταθάκη. Αποδείξαμε ότι μπορέσαμε να τα διαχειριστούμε, να απορροφήσουμε όλα τα χρήματα και αυτό δείχνει πώς λειτούργησε ο οργανισμός και η επιτροπή. 

Τα χρηματοδοτούμενα έργα, ικανοποιώντας την βασική επιδίωξη που είχε τεθεί για την αξιοποίηση των τοπικών πόρων (πολιτισμός, φυσικό περιβάλλον κ.λπ.) ώστε να ενισχυθούν η οικονομία και η απασχολησιμότητα στην περιοχή μας, αφορούσαν στην δημιουργία & λειτουργία νέων μικρών επιχειρήσεων και στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Παράλληλα οι ΟΤΑ χρηματοδοτήθηκαν 100% για να κατασκευάσουν μικρές υποδομές που θα βοηθήσουν στην αναβάθμιση των κατοίκων των περιοχών τους.

Πιο συγκεκριμένα οι κατηγορίες των ιδιωτικών έργων που χρηματοδοτήθηκαν (50%) αφορούσαν σε:

•    Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων (μονάδες μεταποίησης κ.λ.π)
•    Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
•    Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί, μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
•    Ιδρύσεις επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί, χώρων εστίασης και αναψυχής

Ενώ τα Δημόσια έργα που χρηματοδοτήθηκαν (100%) αφορούσαν σε:

•    Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων) 
•    Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας,  χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων, έργα προστασίας περιβάλλοντος
•    Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (διαμόρφωση υπαίθριων χώρων, πλακοστρώσεις-πεζοδρομήσεις, φωτισμός, υπογειοποίηση καλωδίων

Σήμερα παραδόθηκαν και οι επιταγές εξόφλησης στους επενδυτές των προγραμμάτων. Τέλος, ο ΟΑΚ Α.Ε. ως ομάδα τοπικής δράσης και πάντα υπό το πρίσμα της ουσιαστικής συνεργασίας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες/επενδυτές και τους ΟΤΑ, προτίθεται ενόψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου να συνεχίσει με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του, την προσπάθεια για μια ουσιαστική ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης στην κρητική ενδοχώρα, επιδιώκοντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για την περιοχή δραστηριοποίησής του.