Σήμερα Τετάρτη 20 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε  διανομή φρούτων (μήλα, ακτινίδια, πορτοκάλια) από την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου μέσω των Φορέων της Κοινωνικής Σύμπραξης Κρήτης.

Σκοπός της σύμπραξης είναι υλοποίηση δράσεων σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς επίσης και συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων.

Συνολικά στην Κρήτη μοιράστηκαν περίπου 150 τόνοι φρούτων ενώ στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου δόθηκαν φρούτα σε όλους τους δικαιούχους του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής και στους δικαιούχους των Κοινωνικών Παντοπωλείων των Δήμων του Νομού.