Εκπαιδευτικό σεμινάριο διοργάνωσε ο Δήμος Ηρακλείου  για το προσωπικό του, καθώς και για τους εργαζόμενους  και στελέχη  των Διευθύνσεων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Πολεοδομίας, Τεχνικών Έργων, την ΔΕΠΑΝΑΛ και των ΚΕΠ του Δήμου Ηρακλείου.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23 Ιανουαρίου  στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Στις εργασίες του σεμιναρίου συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού και Πολεοδομίας κ. Γιάννης Αναστασάκης, ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ κ. Νίκος Αγγελάκης, ο αντιπρόεδρος κ. Νεκτάριος Ανδρεαδάκης καθώς και πρόεδροι και σύμβουλοι των δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου Ηρακλείου.

Αποτελεσματική ομαδική συνεργασία, επικοινωνία, ποιοτική εξυπηρέτηση του δημότη, διαχείριση χρόνου εργασίας, καθώς και οι νέες τάσεις διαχείρισης εργασίας  ήταν μερικά από τα θέματα στα οποία «μυήθηκαν» οι περίπου 100 συμμετέχοντες, που πήραν μέρος στη νέα αυτή πρωτοβουλία.

Ακολουθήθηκε  ειδική μεθοδολογία με βιωματικές πρακτικές και ασκήσεις κατά τη διάρκεια της οποίας, οι εργαζόμενοι και τα στελέχη των παραπάνω υπηρεσιών είχαν ουσιαστική συμμετοχή. Το σεμινάριο αυτό είχε συνολική διάρκεια 6 ώρες.

Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων αποτυπώθηκε και στα σχόλια αξιολόγησης του προγράμματος, όπου καταγράφεται έντονη η επιθυμία να ακολουθήσουν επιπλέον εξειδικευμένα σεμινάρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αντίστοιχα σεμινάρια  με την παραπάνω μεθοδολογία και θεματολογία δεν έχουν ξαναγίνει στις εν λόγω υπηρεσίες, και τώρα με αυτό μπαίνουν οι βάσεις για την δημιουργία θεσμού εκπαίδευσης  στο προσωπικό.

Η συμμετοχή στο  εκπαιδευτικό σεμινάριο, το οποίο ήταν εντελώς δωρεάν για όλους, διοργανώθηκε χωρίς κόστος με την εθελοντική συνεργασία του εκπαιδευτή κ. Νεκτάριου Εμ. Κανακαράκη.