Τακτικό μέλος της τριμελούς Ελληνικής αντιπροσωπείας στην μόνιμη Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου, ορίστηκε ο Βουλευτής Χανίων κ. Αντώνης Μπαλωμενάκης.

H Κοινοβουλευτική Συνέλευση Μεσογείου (PAM- Parliamentary Assembly of the Mediterranean) αποτελεί αυτόνομο κοινοβουλευτικό θεσμό συνεργασίας των 27 κοινοβουλίων της μεσογειακής λεκάνης.

Αντικείμενο της είναι τα θέματα πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής Συνεργασίας, και συνεργασίας για την ασφάλεια των κρατών της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου. Έχει καθεστώς μόνιμου παρατηρητή στα Ηνωμένα Έθνη και πραγματοποιεί ετησίως μία γενική συνέλευση, τριμηνιαίες συνεδριάσεις των μονίμων επιτροπών της και περιοδικές ειδικές συνεδριάσεις σε προκαθορισμένα από τη Συνέλευση θέματα ειδικότερου ενδιαφέροντος.