Με τους νέους Διευθυντές Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, κ Νίκο Γιγουρτάκη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Δημήτρη Αποστολάκη της Πρωτοβάθμιας συναντήθηκε η Αντιδήμαρχος Παιδείας κ.Μαρία Καναβάκη με την ευκαιρία ανάληψης των νέων καθηκόντων τους.

Η Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, σε τους αφού ευχήθηκε καλή επιτυχία στη θητεία τους ,συζήτησε μαζί τους όλα τα θέματα της εκπαίδευσης στο νομό και συμφώνησαν να έχουν στενή συνεργασία για την επίλυση των όποιων ζητημάτων προκύπτουν αλλά και για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.