Ιδιαίτερα θετική ήταν η ανταπόκριση της αγοράς στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που απηύθυνε το Υπουργείο Υποδομών για το «ηλεκτρονικό εισιτήριο» στις αστικές συγκοινωνίες της Αττικής.

Πρόκειται για το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση ενός Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου» για τις Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, ΣΔΙΤ.

Την Τρίτη ήταν η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όπως έγινε γνωστό στο διαγωνισμό υπέβαλαν φάκελο συνολικά έξι κοινοπραξίες εταιρειών.

Με την υλοποίηση του έργου, το χάρτινο εισιτήριο και οι κάρτες απεριορίστων θα αντικατασταθούν σταδιακά από «ηλεκτρονικές» κάρτες, που θα διευκολύνουν σημαντικά την πρόσβαση των επιβατών στα μέσα μεταφοράς.

Η χρήση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα συμβάλει αποφασιστικά:

  • Στον περιορισμό της λαθρεπιβίβασης.
  • Στον δραστικό περιορισμό της απώλειας εσόδων του συστήματος των αστικών συγκοινωνιών.
  • Στην ενιαία αντιμετώπιση των μετεπιβιβάσεων και τη δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης ευέλικτων και ελκυστικών τιμολογιακών πολιτικών μετεπιβίβασης για όλα τα μέσα του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας.
  • Στη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης και ελέγχου των χρηματοοικονομικών μεγεθών του ΟΑΣΑ και στην ορθολογικότερη κατανομή των εσόδων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, ανάλογα με το μεταφορικό έργο που έχουν προσφέρει.
  • Στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Παράλληλα θα δώσει στον ΟΑΣΑ σημαντικά στοιχεία των δεδομένων κίνησης του επιβατικού κοινού για την παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος μεταφορών.

in.gr