Συνεδριάζει την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 17:55 στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθουσα Ελευθ. Βενιζέλου)  το Δημοτικό Συμβούλιο με 31 θέματα στην ημερήσια του διάταξη.

⦁    Διακανονισμός  οφειλών δημοτών.

⦁    Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων.

⦁    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανέγερση νέου κοιμητηρίου στην περιοχή Άη Γιάννη (φάση Ζ’).

⦁    Σύνταξη Πράξης Αναλογισμού στην οδό Ιερωνυμάκη και Λαγκαδά.

⦁    Κατάληψη κοινοχρήστου τμήματος δρόμου και πεζοδρομίου για οικοδομικό έργο με χρήση ικριωμάτων εντός των τειχών πόλης Ηρακλείου.

⦁    Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε ρυμοτομούμενη οικία επί της οδού Ούλαφ Πάλμε.

⦁    Έγκριση της κατανομής της κρατικής επιχορήγησης που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου (Α’ δόση 2016).

⦁    Νέα κατανομή της κρατικής επιχορήγησης Δ’ 2015 που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου.

⦁    Απολογισμός Εσόδων–Εξόδων οικονομικού έτους 2015 του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής - Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ).

⦁    Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ηρακλείου.  

⦁    Ορισμός επιτροπής καλής εκτέλεσης – παραλαβής για την υπηρεσία «Δημιουργία υποδομών για χάραξη διαδρομών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη».

⦁    Έγκριση διενέργειας προμηθειών ανταλλακτικών οικονομικού έτους 2016 για την συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων και Fax.

⦁    Έγκριση διενέργειας φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων.

⦁    Συμμετοχή του δήμου Ηρακλείου στο πρόγραμμα PACES.

⦁    Έγκριση απομάκρυνσης επικίνδυνων δένδρων.  

⦁    Τροποποίηση της αρ. 795/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

⦁    Έγκριση δαπάνης για την εκδήλωση της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου «ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2016» (απόφαση 22/2016 της  3ης Δημοτικής Κοινότητας).  

⦁    Ετήσιος προγραμματισμός παζάρι βιβλίων.

⦁    Προγραμματισμός εκδόσεων έτους 2016 της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

⦁    Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου κ. Μαμουλάκη Χαράλαμου στην Αθήνα.

⦁    Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου κ. Ρασούλη Ιωάννη στην Αθήνα.

⦁    Έγκριση και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την ενταλματοποίηση δαπάνης παρελθούσης χρήσης για την μετάβαση της Αντιδημάρχου κας Πλεύρη Αριστέας στην Κύπρο.

⦁    Έγκριση και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την ενταλματοποίηση δαπάνης παρελθούσης χρήσης για την μετάβαση του Δημάρχου κ. Λαμπρινού Βασίλη στην Κύπρο.

⦁    Έγκριση και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την ενταλματοποίηση δαπάνης παρελθούσης χρήσης για την μετάβαση του Δημάρχου κ. Λαμπρινού Βασίλη στην Αθήνα.  

⦁    Έγκριση και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την ενταλματοποίηση δαπάνης παρελθούσης χρήσης για τις εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο κεντρικό Δημαρχείο την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

⦁    Ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών των κ.κ. Φραγκούλη Δ., Μανδαλάκη Α., Μπορμπαντωνάκη Γ.

⦁    Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

⦁    Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τις στεγάσεις ανάγκες (μεταστέγαση ) του 8ου νηπιαγωγείου Νέας Αλικαρνασσού.

⦁    Συνέχιση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (στην Εθνικής Αντιστάσεως 158 και Ίμβρου).

⦁    Συνέχιση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (ακίνητο επί της οδού Ταξιάρχου Μαρκοπούλου).

⦁    Συνέχιση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (επί των οδών Χορτατσών και Κυδωνίας).