Καλείστε να προσέλθετε στη ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 29η του μηνός Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:

1. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2014
2. Προέλεγχος – Προέγκριση οικονομικών καταστάσεων 2014 (Ισολογισμού – κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης και προσαρτήματος) και σύνταξη έκθεσης