Σύμβαση αποκατάστασης – βελτίωσης των σχολικών μονάδων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας υπέγραψε ο Δήμαρχος του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, Ζαχαρίας Καλογεράκης, ύψους 205.000 ευρώ με Φ.Π.Α. με τον ανάδοχο του έργου.

         Η σύμβαση προβλέπει αποκαταστάσεις τοιχοποιίας, μονώσεων, αντικατάσταση και συντήρηση στέγης, ελαιοχρωματισμούς και άλλες οικοδομικές εργασίες.

         Η αποπεράτωση των εργασιών ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την εγκατάσταση του αναδόχου.

        Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 502 με Κ.Α. 2014ΕΠ50200012.

        Με την υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμαρχος του Δήμου Μινώα Πεδιάδας δήλωσε:

  « Με την περικοπή χρηματοδοτήσεων που αφορούν την συντήρηση σχολικών κτιρίων, ήταν αδύνατη η συντήρηση των σχολικών μονάδων του Δήμου μας, τα οποία χρίζουν άμεσης αποκατάστασης.  Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Αρναουτάκη Σταύρο, ο οποίος με δικές του ενέργειες διασφάλισε  την πρόσθετη χρηματοδότηση μέσω Π Δ Ε  για το Δήμο μας . Με την υπογραφή της σημερινής σύμβασης,  θεωρούμε  ότι θα βελτιωθεί η εικόνα των σχολικών  κτιρίων χωρίς να λύνει το πρόβλημα και θέλω να  καλέσω το Αρμόδιο Υπουργείο να επανεξετάσει την χρηματοδότηση που αφορά την συντήρηση των σχολικών μονάδων».