Τη Δευτέρα 7  Μαρτίου  2016 και ώρα 17:55 συνεδριάζει του Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου)

Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου:

Ενημέρωση για το «Master plan χρήσεων της ζώνης της Ενετικής Οχύρωσης Ηρακλείου Κρήτης».

Έγκριση διενέργειας για την προμήθεια – εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος συναγερμού για την αποθήκη πληροφορικής.

Έγκριση διενέργειας για την προμήθεια – τοποθέτηση ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας με 4 κάμερες παρακολούθησης και καταγραφικού μηχανήματος του δημοτικού πρατηρίου Καυσίμων.

Έγκριση διενέργειας προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό αναλώσιμων ειδών μελάνια – τόνερ - drum  των υπηρεσιών του δήμου.

Έγκριση διενέργειας για την προμήθεια Ελληνικών και Σημαιών Δήμου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου έτους 2016.

Έγκριση διενέργειας για την προμήθεια εξοπλισμού για την κεντρική αποθήκη και το δημοτικό πρατήριο καυσίμων.  

Διακανονισμός οφειλών δημοτών. 

Κούλουμα της 4ης Δημοτικής Κοινότητας (απόφαση 29/2016 της 4ης Δημοτικής Κοινότητας).

Έγκριση μετάβασης Δημάρχου κ. Λαμπρινού Βασίλη στην Αθήνα.

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή τιμολογίου οικονομικού έτους 2015 Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020 με τίτλο έργου «Εφαρμογή Φασματικής Χαρτογράφησης για την Υποστήριξη της Ανάσχεσης της Αστικής Υπερθέρμανσης» .

Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια  του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος "2014-2020" με τίτλο έργου  «Έξυπνα Συστήματα Διαχείρισης Υδάτων στο Αστικό Περιβάλλον».

Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος "2014-2020" με τίτλο έργου «Αποτίμηση και Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας του Αστικού Ιστού σε Σεισμικές Καταστροφές» και ακρωνύμιο «ΟχυρηΠόλις».

Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος διασυνοριακής  συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 με τίτλο του έργου «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα–Υποστήριξη Νέων Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού».

Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Interreg V-A  Ελλάδα - Κύπρος "2014-2020" με τίτλο έργου «Ενοποιημένη Πλατφόρμα Τουριστικής και Πολιτισμικής Πληροφόρησης και Προβολής», με ακρωνύμιο «ΙΡΙΣ».

Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Interreg V-A  Ελλάδα - Κύπρος "2014-2020" με τίτλο έργου  «Κοινές δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων - Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές» και ακρωνύμιο «ECORouTs».

Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Interreg V-A  Ελλάδα - Κύπρος "2014-2020" με τίτλο έργου  «Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον με Ακρωνύμιο: ACUA.

Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Interreg V-A  Ελλάδα - Κύπρος "2014-2020" με τίτλο έργου "Διαχείριση Χώρων Στάθμευσης για ΑΜΕΑ με Χρήση ΤΠΕ".

Απελευθέρωση δημοτικού στη Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου (Παλιά Λαχαναγορά).

Ανανέωση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών του κ. Λυραράκη Αντωνίου.

Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου .