Το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, διοργανώνει τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα εκπαίδευσης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για την απόκτηση ή ανανέωση του διπλώματος ADR στις ακόλουθες ημερομηνίες:

Βασική Εκπαίδευση

Δευτέρα 28/03 ώρα 16:00-22:30, Τρίτη 29/03 ώρα 16:00-22:30 & Τετάρτη 30/03/16 ώρα 16:00-19:15, σύνολο 20 ωρών.
Κόστος προγράμματος: € 290,00 (συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση παράβολο βιβλίου και παράβολο εξέτασης εκτός παράβολου έκδοσης διπλώματος).

Απόκτηση Διπλώματος ADR για πρατήρια υγρών καυσίμων και οδηγών μεταφοράς υγρών καυσίμων.

Δευτέρα 28/03 ώρα 16:00-22:30, Τρίτη 29/03 ώρα 16:00-22:30, Τετάρτη 30/03 ώρα 16:00-22:30 & Πέμπτη 31/03/2016 16:00-22:30  σύνολο 32 ωρών.
Κόστος προγράμματος: € 450,00 (συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση παράβολο βιβλίου και παράβολο εξέτασης εκτός παράβολου έκδοσης διπλώματος).

Απόκτηση Διπλώματος ADR Κλάση 1 Εκρηκτικά.

Δευτέρα 28/03 ώρα 16:00-22:30, Τρίτη 29/03 ώρα 16:00-22:30 & Τετάρτη 30/03/16 ώρα 16:00-19:15 και Δευτέρα 03/04 και ώρα 16:00-22:30

Κόστος προγράμματος:  430,00€ (συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση παράβολο βιβλίου και παράβολο εξέτασης εκτός παράβολου έκδοσης διπλώματος). Σύνολο 28 ωρών.

Απόκτηση Διπλώματος ADR Κλάση 7 Ραδιενεργά.

Δευτέρα 28/03 ώρα 16:00-22:30, Τρίτη 29/03 ώρα 16:00-22:30 & Τετάρτη 30/03/16 ώρα 16:00-19:15 και Τρίτη 04/04 και ώρα 16:00-22:30

Κόστος προγράμματος: € 430,00 (συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση παράβολο βιβλίου και παράβολο εξέτασης εκτός παράβολου έκδοσης διπλώματος). Σύνολο 28 ωρών.

Ανανέωση Διπλώματος ADR

Παρασκευή  01/04 ώρα 16:00-22:30 & Σάββατο  02/04/16 ώρα 09:00-16:15, σύνολο 15 ωρών.
Κόστος προγράμματος: € 170,00 (συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση παράβολο βιβλίου και παράβολο εξέτασης εκτός παράβολου έκδοσης διπλώματος).

Τόπος διεξαγωγής: ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Λ. Ικάρου & Αρχιμήδους 1, Ν. Αλικαρνασσός.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθυνθούν  στο ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Κορωναίου 9. Υπεύθυνος κ. Κυριάκος Λεονταράκης τηλ: 2810 302735, 331580, e-mail:   [email protected] .