Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στο "ύποπτο" φορτηγό πλοίο το οποίο είχε εντοπιστεί στα ανοιχτά της Κισάμου και αναγκάστηκε από τις λιμενικές αρχές να καταπλεύσει στο λιμάνι της Σούδας για έλεγχο φορτίου.

Κατόπιν σχετικής διαταγής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, πραγματοποιήθηκε την 01-03-2016 δέσμευση των εμπορευματοκιβωτίων και του περιεχομένου αυτών, τα οποία αποτελούν φορτίο του εν θέματι πλοίου.

Συγκεκριμένα στα εν λόγω εμπορευματοκιβώτια ανευρέθησαν, στο μεν πρώτο έξι χιλιάδες τετρακόσιες (6.400) κοντόκανες καραμπίνες ενώ στο δε δεύτερο μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών υλών και συναφών υλικών.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο έρευνας για εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών, διενεργήθηκε έλεγχος στο σύνολο των χώρων του πλοίου, στους χώρους ενδιαίτησης του οποίου συνέδραμε αστυνομικός σκύλος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και έλεγχος υφάλων, ενώ πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος στο περιεχόμενο των λοιπών τεσσάρων (4) εμπορευματοκιβωτίων με τη συνδρομή πυροτεχνουργού ΕΛ.ΑΣ., με αρνητικά αποτελέσματα.

Το εν λόγω πλοίο παραμένει στο λιμένα Σούδας Χανίων.