Σε συνέχεια των ψεκασμών για την αντιμετώπιση του Δάκου, εδόθη εντολή έναρξης δολωματικών ψεκασμών στις εξής περιοχές του Νομού :

1. Στις 13 Ιουλίου Καρθιανά, Επισκοπή, Αγ. Αντώνιο, Φαλελιανά Β΄, Κάϊνα, Βάμος, Ξηροστέρνι, Σελιά, Φρές, Πεμόνια, Παϊδοχώρι, Ν.Χωριό, Αρμένοι, Στύλος, Καλαμίτσι Αλεξάνδρου, Καλαμίτσι Αμυγδάλου , Κεφαλάς.

2. Στις 14 Ιουλίου Γλώσσα, Καρρές, Σούγια, Ρόκα, Σφακοπηγάδι, Περιβολάκια, Χαιρεθιανά, Βουλγάρω Α΄& Β΄, Ποταμίδα, Νίππος, Τζιτζιφές, Βρύσσες Αποκορώνου, Βαφές.

3. Στις 15 Κοντόπουλα, Κατοχώρι, Κάμποι, Πλατυβόλα, Δρακώνα, Λούλος, Αλετρουβάρι, Γερολάκκος, Βαντές, Περιβόλια, Αλικιανός, Βατόλακκος, Σκινές, Φουρνές, Λάκκοι, Καράνου,
Παλαιόχωρα Α΄ (Βληθιάς-Κάλαμος-Σπανιάκος), Παλαιόχωρα Β΄ (Αζωγυρές, Αχλαδιάκες, Ασφενδηλές, Πλάτανος, Προδρόμι, Στράτοι), Παλαιόχωρα Δ΄ ( Τσαλιανά, Βασιλάκι), Κάνδανος Α΄ & Β΄ , Βοθιανά, Φλώρια, Βουτάς Α΄& Β΄ Ραμνή,Μάζα, Εμπρόσνερος, Αλίκαμπος.

4. Στις 16 Μελιδόνι, Καρρές.

5. Στις 18 ψεκάζονται οι περιοχές Σαρακίνα Α΄& Β΄, Σκλαβοπούλα Α΄& Β΄.