Το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Τι Είναι, Πως Λειτουργεί Και Πως Επιλέγεται Ένα ERP & Εκμάθηση Λειτουργίας ERP»,  το οποίο απευθύνεται κυρίως σε διευθυντές και στελέχη επιχειρήσεων καθώς και σε στελέχη εμπορικής διαχείρισης και λογιστηρίου (υπάλληλους γραφείου, βοηθούς λογιστών κλπ)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση σχετικά με το τι είναι, πως λειτουργεί και πως επιλέγεται ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ERP (Enterprise Resource Planning)

Ενότητες Σεμιναρίου:

Α’ κύκλος (Εισαγωγικός)

ERP FOUNDATION (οι βασικές αρχές και χαρακτηριστικά ενός συστήματος ERP)

Πολυεταιρική διαχείριση

Πρόσωπα

Εταιρικές διαστάσεις

Εργαλεία διαμόρφωσης στις ανάγκες της επιχείρησης – χρήστη (customization tools): Φόρμες, Custom menus, Όψεις – λίστες – φίλτρα επιλογών

Εργασιακές ροές (workflows):  Wizards, Κανόνες μετάβασης, Αυτοματισμοί

Εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας (Business intelligence) : Γραφήματα, OLAP (on line transaction processing tools)

Ινχηλασιμότητα εγγραφών: Drill down, Απεικόνιση μεταβάσεων

Εργονομία: Συντομεύσεις, Custom views, Μαζικές εγγραφές – μεταβολές

Δυναμική ανταλλαγή δεδομένων με το περιβάλλον (Dynamic Data exchange): Ανταλλαγή δεδομένων με το office,

Ανταλλαγή παραστατικών με xml files με άλλα συστήματα, Ηλεκτρονικά παραστατικά

Β’ κύκλος

Λειτουργικότητα ανά τομέα ανάλυση οντοτήτων και συναλλαγών (transactions), πληροφόρηση.

Πελάτες – πωλήσεις:  Πελάτης – είδος – παραγγελία, Είδη με διαστάσεις (χρώμα – μέγεθος κλπ) , Σύνθετα είδη (συναρμολόγηση – σετ), παρτίδες, σειριακοί αριθμοί, εγγυοδοσία, Workflow παράδοσης – τιμολόγηση, Back – order,

Τιμολόγηση υπηρεσιών, Πωλητές – προμήθειες, Κρατήσεις – επιβαρύνσεις

Προμηθευτές – αγορές: Προμηθευτής, Προμηθευτές είδους, Προσφορά – παραγγελιοδοσία, Παραλαβή έλεγχος, Επιστροφές , Αναπλήρωση στοκ, Κοστολόγηση εισαγωγών intrastat

Χρηματοοικονομικά: Ταμεία – χρηματικοί λογαριασμοί, Εισπράξεις, Πληρωμές, Χρηματικές μεταφορές, Διακινήσεις αξιογράφων, Ενηλικίωση υπολοίπων, χρηματοοικονομικοί δείκτες.

Δαπάνες – πάγια – γενική λογιστική: Πιστωτές – δαπάνες, Καταχώρηση – λογιστικοποίηση δαπανών, Κέντρα κόστους δαπανών, Λογιστικό σχέδιο – ημερολόγια άρθρα – καταστάσεις ελέγχου, Γέφυρα, ιχνηλασιμότητα εγγραφών

MIS: Εικόνα διοίκησης, Ενημέρωση λογιστηρίου, Προβλέψεις ΦΠΑ εισροών – εκροών, Στατιστικά εμπορικής διαχείρισης  (ανάλυση δεικτών κερδοφορίας, συγκριτικά χρήσεων κλπ)

Εισηγητής: Ηρακλής Γωνιανάκης, πτυχιούχος ΤΕΙ οικονομίας και διοίκησης, πιστοποιημένος σύμβουλος εφαρμογών ERP της Singular (Singular Enterprise) και κάτοχος 5 πιστοποιήσεων των εφαρμογών ERP της Entersoft. Έχει υλοποιήσει πάνω από 50 έργα ERP σε κάθε είδους επιχειρήσεις (Εμπορικές, Βιομηχανικές, Ξενοδοχειακές Τουριστικές),

Διάρκεια σεμιναρίου: 30 ώρες – κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 17:00μμ – 20:30μμ (30/03 – 16/04/16)

Κόστος προγράμματος 170 ευρώ

Πληροφορίες και αιτήσεις στο ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κορωναίου 9. Υπεύθυνη κα Μαίρη Βενιχάκη, τηλ: 2810-302730 & 302736 [email protected] από τις 08:00 έως 14:00 μ.μ.

Ιστοσελίδα: www.katartisi.gr