Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 22/03 και ώρα 12:00 στην αίθουσα του Πειραματικού Θεάτρου  του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, με σκοπό  την  παρουσίαση του πρώτου σταδίου τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών – εγκαταστάσεων στα κτίρια των σχολείων του Δήμου Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4178/13, το οποίο έχει ολοκληρωθεί από τον Δήμο Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παραδοθούν σε όλα τα σχολεία, που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του νόμου, οι σχετικές δηλώσεις υπαγωγής μαζί με συνοδευτικό υλικό (τοπογραφικά διαγράμματα, νομοθεσία κλπ.).