Επιστολή προς τον υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Π. Κουρουμπλή με την οποία αιτείται την παράταση άσκησης των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων του τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης από τους φορείς που έχουν, έως και σήμερα, την ευθύνη Διοικητικής Υποστήριξης, απέστειλε ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης σε συνέχεια σχετικού εγγράφου του Υπουργείου με την οποία ζητείται από τους Δήμους της χώρας «να εξετάσουν την οργάνωση των υπηρεσιών τους, προκειμένου να αναλάβουν την άσκηση των εν λόγω αρμοδιοτήτων, μεταξύ των οποίων και την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ».

Ειδικότερα, ο κ. Μαλανδράκης επισημαίνει στον κ. Κουρουμπλή τα εξής:

1.    στον Δήμο Πλατανιά δεν υφίσταται επαρκώς στελεχωμένη - με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή - Κοινωνική Υπηρεσία, με συνέπεια να υπάρχει αντικειμενική αδυναμία στην ανάληψη - από πλευράς μας - της άσκησης των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων του τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 94 του Ν.3852/2010 – και ειδικότερα τις αρμοδιότητες: α) της έκδοσης πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας, β) της καταβολής των προνοιακών επιδομάτων, γ) της έκδοσης αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας, δ) της αναγνώρισης δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής.

2.    Η άσκηση των ανωτέρω πρόσθετων αρμοδιοτήτων – όπως γνωρίζετε - προϋποθέτει, σε πλείστες περιπτώσεις, τη διεξαγωγή Κοινωνικής Έρευνας και τη σύνταξη Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας από Κοινωνικό Λειτουργό. Στον Δήμο Πλατανιά ωστόσο δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος αντίστοιχης επιστημονικής ειδικότητας, με αποτέλεσμα να καθίσταται πρακτικά αδύνατη η άσκηση των εν λόγω αρμοδιοτήτων. 
3.    Ο Δήμος Πλατανιά, με την υπ. αρ. 53/2016 απόφαση του ΔΣ αυτού – στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2016 – αιτείται, μεταξύ άλλων την πρόσληψη ενός εξειδικευμένου Κοινωνικού Επιστήμονα, ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού, ώστε να μπορεί ο Δήμος μας να ανταποκριθεί – εφόσον εγκριθούν οι σχετικές προσλήψεις προσωπικού - στην άσκηση των πρόσθετων προαναφερόμενων αρμοδιοτήτων.
 
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμαρχος Πλατανιά καθιστά σαφές πως «επί του παρόντος δεν είναι δυνατή από πλευράς μας η άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων του τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 94 του Ν.3852/2010 και ως εκ τούτου: α) δηλώνουμε την αδυναμία ανάληψης αυτών και β) αιτούμαστε την παράταση άσκησης των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων του τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης από τους φορείς που έχουν, έως και σήμερα, την ευθύνη Διοικητικής Υποστήριξης, έως ότου στελεχωθεί ο Δήμος Πλατανιά με το αναγκαίο εξειδικευμένο προσωπικό για την απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων».